Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 24 2018
Senaste Nytt

Forskare hittade biologiskt producerat uran

Forskarna tog prov på drygt 200 meters djup i Smith Ranch Highlands. Genom att kategorisera provets mineralogiska och mikrobiella sammansättning upptäckte de en helt ny form av biologiskt producerat uran. Foto: Amrita Bhattacharyya
Forskarna tog prov på drygt 200 meters djup i Smith Ranch Highlands. Genom att kategorisera provets mineralogiska och mikrobiella sammansättning upptäckte de en helt ny form av biologiskt producerat uran. Foto: Amrita Bhattacharyya
Publicerad av
Markku Björkman - 29 jun 2017

Mineralavlagringar i amerikanska delstaten Wyoming har uppdagat en ny form av biologiskt producerat uran. Biogeokemister har hittat biogent, icke-kristalliserat uran som förekommer i naturlig form i så kallade alunskiffrar

 i Wyoming. Upptäckten erbjuder nya ledtrådar till mineralets ursprung.

Forskarna tog prov på drygt 200 meters djup i Smith Ranch Highlands. Genom att kategorisera provets mineralogiska och mikrobiella sammansättning upptäckte de en helt ny form av biologiskt producerat uran.

Uran, det radioaktiva materialet som bedriver kärnkraftverk och förekommer naturligt i jordskorpan, förekommer vanligtvis i stora sandstenar och alunskiffrar, som ligger djupt under jorden. Uranet i dessa avlagringar, som har existerat miljontals år, har utformats genom svavels kemiska reaktioner och andra icke-biologiska föreningar.

Denna hittills allmänt accepterad läroboksgeologi ställs nu i fråga av biogeokemiker Colorado State University i en ny studie publicerad 1 juni i tidskriften Nature Communications.

Thomas Borch, professor i jord- och växtvetenskap med erfarenhet även av forskning inom kemi och civil- och miljöteknologi och Amrita Bhattacharyya, en tidigare postdoktoralforskare i Borchs laboratorium, har presenterat bevis på en ny ursprungshistoria för uran, som fångats under jorden i alunskiffrarna.

 - När man upptäcker något stort, vet man att det kan leda till att människor behöver skriva om sina vetenskapliga böcker, förklarar Borch.

- Våra resultat kan leda till ett paradigmskifte i sättet att se på malmbrytning och gruvdrift samt dess konsekvenser för människors hälsa. Det handlar allt om restaureringsmetoder, till hur gruvföretag kalkylerar angående hur mycket de kan tjäna på en viss malmförekomst.

Konventionell visdom har, enligt Borch, förklarat att uran oftast förekommer i jordskorpan i form av uraninit, som är ett kristallint mineralämne. Under de senaste åren har forskare upptäckt nya bevis för att bakterier och levande mikroorganismer skulle kunna generera en annan form av reducerat uran som inte är kristallint och har mycket olika fysikaliska och kemiska egenskaper.

Borch, som arbetar med andra experiment, men studerar även uranets sammansättning vid olika mer eller mindre folktomma platser i Wyoming, anser att detta biogena (av biologiskt ursprung), icke-kristallint uran kan även förekomma naturligt i vanliga malmavsättningar.

Källa: Colorado State University

 

Annons

Annons

Annons