Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 24 2018
Senaste Nytt

Ny forskning för borrkärnanalys, 3D-modellering och teknikutveckling av gruvdrift

Gruvforskningen tillförs 1,3 miljoner euro

Lovisagruvan,  Foto: Pressbild
Lovisagruvan, Foto: Pressbild
Publicerad av
Peter Höök - 03 jul 2017

EU-kommissionen har beviljat forskningsfinansiering genom det treåriga H2020-projektet X-MINE till ett internationellt konsortium med 14 partners för forskning och utveckling av ny borrkärnanalysteknik, 3D-modellering och teknikutveckling för effektivare sortering av malm och gruvbrytning. Projektet X-MINE har nu inletts med ett kick-off-möte vid projektets ledningsorganisation, finska VTT.

Projektet har beviljats ekonomiskt stöd från Horizon 2020 vilket är EU:s största forsknings och innovationsprogram någonsin. Under perioden 2014-2020 kommer forskningsprogrammet totalt att dela ut nästan 80 miljarder euro i bidrag som i kombination med privata investeringar kommer att resultera i att många nya upptäckter ochforskningsgenombrott kommer att gå från laboratorieskala och nå marknaden.

Projektet är ett samarbete mellan organisationer i Finland (VTT Oy, Advacam Oy), Polen (Antmicro Sp. Z. o. o.), Bulgarien (Assarel Medet Jsc.), Tjeckien (Advacam s.r.o.), Grekland (Hellas Gold S.A.), Cypern Hellenic Copper Mines Ltd), Rumänien (Institutul Geologic Al Romaniei), Sverige (Orexplore, Uppsala universitet, Sveriges geologiska undersökning, Lovisagruvan AB och Bergskraft Bergslagen) och Australien (Swick Mining Services Ltd).

Forsknings- och teknikutvecklingspartners i projektet kommer, baserat på behoven hos fyra deltagande gruvföretag, däribland Lovisagruvan med olika geologi, mineralogi och produktionshastighet, utveckla utrustning för snabb penetrativ XRF (XRF=Röntgen Flourescens) -baserad analys och tomografi av prospekteringsborrkärnor och kommer även att utveckla sorteringsmetoder och utrustning för separering av "gråberg" och olika malmkvaliteter för att uppnå förbättrad resurseffektivitet, minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi.

Projektet ger en unik möjlighet för alla deltagare att arbeta tillsammans med organisationer som är verksamma inom mineralprospektering, mineralproduktion, geologisk kartläggning och experter inom utveckling av avancerade analytiska instrument och processlösningar. Tillsammans kommer konsortiet att utveckla skräddarsydda metoder för att effektivisera prospektering och minska hanteringen av gråberg. Sammantaget förväntas projektet bidra till minskad miljöpåverkan från transport, malmbehandling och kemisk hantering vid utvinning av bas- och ädelmetaller samt resultera i lägre kostnader per producerad mängd metall.

Den totala budgeten för det treåriga projektet är 11,9 miljoner euro varav Europeiska unionen bidrar med 9,3 miljoner euro.

Annons

Annons

Annons