Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 24 2018
Senaste Nytt

Styrsystem som håller koll på gruvans ventilation 

Kontrollrummet i Garpenbergsgruvan. Foto: Boliden/Tomas Westermark
Kontrollrummet i Garpenbergsgruvan. Foto: Boliden/Tomas Westermark
Ny teknik tar sig ner i de svenska underjordsgruvorna. Foto: Boliden/Tomas Westermark
Ny teknik tar sig ner i de svenska underjordsgruvorna. Foto: Boliden/Tomas Westermark
Publicerad av
Christer Wiik - 03 jul 2017

En väl fungerande ventilation är en av de absolut viktigaste säkerhetsfaktorerna inom den underjordiska gruvnäringen. Liksom i övrig industri har även automatiseringsvågen tagit sig in i gruvventilationssystemen.  En svensk gruva som ligger långt framme i denna utveckling är Garpenbergsgruvan som med sitt smarta ventilationssystem, förutom att ha höjt säkerheten även har sänkt gruvans energiförbrukning.

Text: Christer Wiik

Garpenbergsgruvan i södra Dalarna är fyndort med över 800 år gamla anor och är därmed Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. I Bolidens regi bryts här malm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld.
Gruvan har dock haft sina perioder av svackor och ett tag varit nedläggningshotad, men tack vare förekomsten av nya fyndigheter i slutet av 1990-talet kunde gruvverksamheten åter ta fart och under 2000-talet har flertalet investeringsprojekt genomförts. Så sent som 2014 invigdes en ny produktionsanläggning som ökade produktionen från 1,5 miljoner till 2,5 miljoner malm per år, vilket stärkt Bolidens konkurrenskraft på den globala marknaden.

800XA
ABB har varit och är en stor leverantör till Boliden Garpenberg och bolaget har bland annat levererat och driftsatt gruvans nya gruvspel med tillhörande mekanik, styrsystem, drivsystem och schaktutrustning. Hjärtat i detta gruvspelssystem är bolagets styrsystem 800XA, som i stort sett styr och övervakar hela gruvan.
 - 800XA är vårt styrsystem och integrationsplattform, där vi kan integrera en mängd olika delsystem. I Bolidengruvorna har vi exempelvis integrerat ett 20-tal olika system i denna plattform. Allt i från underjordskrossar, transportband till gruvhissar - i princip hela verket är integrerat i 800XA, säger Jan Nyqvist, produktchef för gruvautomation.

Smart ventilation
En central komponent i 800XA är ventilationssystemet Smart Ventilation, som dels ser till att gruvorna får tillräckligt med luft, dels eliminerar giftiga gaser från bland annat dieselfordon.  Just ventilationssystem är traditionellt stora energislukare och därmed en väsentlig utgiftspost för många gruvor, då ventilationen ofta står på max för att alltid säkra friskluft samt minimera gasinläckage. Men systemet i 800XA är automatiserat så att ventilationen ökas där det finns människor och där det pågår aktivitet och sänks där det inte äger rum någon verksamhet. På så sätt har energiförbrukningen minskat kraftigt i Garpenbergsgruvan, upp till 40-50 procent, enligt Nyqvist.

Tre nivåer
Det aktuella ventilationssystemet är modulärt system med tre nivåer, Basic, Mid och Perfect.
- Första nivån handlar om automatisk på- och avstängning via tidsstyrning.  På nivå 2, även kallad, ”Ventilation on demand” kan vi dirigera luften dit den behövs, där personal och fordon befinner sig. På den översta nivån lägger vi på en energioptimering på fläktarna för att ytterligare minimera energiförbrukningen, säger Jan Nyqvist.

Ingår även som en del i PIMM-projektet
Det är nivå-2 som just nu körs just i Boliden Garpenberg och som även testkörts i molnet i Kankbergsgruvan, som en del av PIMM-projektet.
PIMM, som står för Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining, är ett projekt där många tunga aktörer från både näringsliv och akademi är involverade för att driva på automationsutvecklingen inom industri- och gruvnäringen och detta genom att nyttja den senaste tillgängliga mobilnätstekniken med 5G.

 

 

Annons

Annons

Annons