Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 25 2018
Senaste Nytt

Optimistisk marknad för kallvalsat stål

Damsthal redovisar sin marknadsrapport för juni

Foto: Damsthal
Foto: Damsthal
Publicerad av
Peter Höök - 04 jul 2017

Inte ens stadigt fallande legeringstillägg och råvarupriser i kombination med den stundande semesterperioden lyckas dra ner optimismen på marknaden, och marknadsaktörerna tror fortfarande på ett bra år 2017. Prisutvecklingen
för nickel och krom under andra kvartalet 2017 ledde till fallande legeringstillägg , vilket som vanligt ledde till minskad orderingång från spekulativa köpare, vilka oftast återfinns bland återförsäljare och servicecenter.

Månadens fokus visar effekten, eller snarare frånvaron av en sådan, av antidumpningstullarna riktade mot Kinas och Taiwans export av kallvalsade coils. potentialen för ytterligare sjunkande priser väldigt begränsad, eftersom verken vet att lagernivåerna är ganska låga, förutom i Kina, som är en värld för sig själv, och att det råder stabil efterfrågan
från slutförbrukarna samt att efterfrågan till och med ökar inom vissa segment till exempel vitvaror ,livsmedelsförädling och catering.

Den nuvarande svaga efterfrågan begränsad livslängd och kommer att vara över före sommaren och vid det laget kommer återförsäljarna att vara tillbaka på marknaden med nya färska order. Så kommer det helt säkert att bli även om nickelpriset ligger kvar på nuvarande låga nivå och priset för krom sjunker ytterligare. Om verken håller sig lugna, så kan baspriserna stabiliseras även om legeringstillägget, trots den ökande efterfrågan, fortsätter falla under tredje kvartalet 2017.

Annons

Annons