Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 24 2018
Senaste Nytt

Endomines ökar guldproduktion under Q2

Utvinner högre guldhalt med förbättrad produktionseffektivitet

Foto: Endomines
Foto: Endomines
Publicerad av
Peter Höök - 06 jul 2017

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det andra kvartalet och första halvåret 2017. Guldproduktionen under Q2 uppgick till 107,4 kg och under det första halvåret till 205,3 kg. Det goda produktionsresultatet under det andra kvartalet är en fortsättning på den positiva trend som synts under det första kvartalet och återspeglas av ökad guldhalt och förbättrad produktionseffektivitet. Därmed överskred guldproduktionen under såväl det andra kvartalet som det första halvåret 2017 betydligt motsvarande perioder under 2016.

Utöver den relativt höga ingående guldhalten var en av framgångsfaktorerna till det goda produktions-resultatet en förbättrad sekvensering av geologisk verksamhet och gruvdrift.

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på Bolagets egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer. 

Endomines produktionsmål för helåret är 300-350 kg guld. Ifall guldproduktionen under det andra halvåret uppgår till samma nivå som under det första halvåret kommer guldproduktionen att överstiga 350 kg. Gruvproduktionen kommer emellertid att ske i nya områden med viss osäkerhet avseende guldhalten. Således bibehåller Bolaget sitt produktionsmål på nuvarande nivå.

Annons

Annons

Annons