Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 25 2018
Senaste Nytt

Nasdaq kräver svar av Nordic Mines

Påpekat väsentliga brister gällande styrelse och informationsgivning

Foto: Nordic Mines
Foto: Nordic Mines
Publicerad av
Peter Höök - 11 jul 2017

”Börsen kan konstatera att Nordic Mines inte uppfyller noteringskraven gällande ledning (punkt 2.4.2 i regelverket) och kapacitet för informationsgivning (punkt 2.4.3 i regelverket), samt att det förefaller föreligga väsentliga brister gällande styrelsen (punkt 2.4.1 i regelverket).

Mot bakgrund av ovan, och med utgångspunkt i punkten 2.9.2 (2) i regelverket, emotser börsen en grundlig redogörelse kring vilka åtgärder bolaget avser att vidta samt på vilket sätt dessa åtgärder föranleder att kraven ovan kan anses uppfyllda. En sådan redogörelse emotses senast fredagen den 21 juli 2017. Det handelsstopp som börsen beslutat om i dag kommer att bestå åtminstone till dess att börsen erhåller bolagets redogörelse.

 När börsen erhållit återkoppling från bolaget kring ovan kommer vi att ta ställning till hur vi går vidare i ärendet. Med anledning av att bolaget inte bedöms uppfylla tillämpliga noteringskrav har börsen beslutat att, även mot denna bakgrund, uppdatera observationsnoteringen av bolagets aktie, (punkt 2.7 (i) i regelverket).”

 Nordic Mines svarar:

"Bolaget och styrelsen jobbar intensivt med att lösa de frågor som Nasdaq poängterat och avser att återkomma till börsen innan 21 juli med ett svar". 

Annons

Annons