Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2018
Senaste Nytt

Keliber vill starta byggandet av Europas största litiumgruva 2018

En närmare betraktelse är aldrig fel. Speciellt när man upptäcker förekomsten av litium. Keliber Oy planerar att utnyttja förekomsterna bland annat i Outovesi i Finland. Foto: Keliber OY
En närmare betraktelse är aldrig fel. Speciellt när man upptäcker förekomsten av litium. Keliber Oy planerar att utnyttja förekomsterna bland annat i Outovesi i Finland. Foto: Keliber OY
Publicerad av
Markku Björkman - 16 jul 2017

Det finns dock en hel del stötestenar som måste avlägsnas innan bygget kan bli verklighet. Ännu fattas 170 miljoner euro och tillstånden är på hälft, rapporterar finländska sändaren Yle.

Gruvbolaget Keliber har två stora utmaningar framför sig innan bygget av gruvan i Kaustby kan inledas. Att skaffa bygglov och ordna med finansiering.

Enligt Yle, planerar Keliber att inleda bygget av gruvan hösten 2018. Miljötillstånd och gruvtillstånd är ännu delvis under beredning eller behandlas som bäst. 

Keliber förväntar sig att få bygglov i början av nästa år och 2019 kunde verksamheten i gruvan inledas.

När det gäller finansieringen måste man få ihop 170 miljoner euro.

- Ett alternativ är att lista företaget på börsen. Kelibers styrelse överväger fortfarande olika möjligheter och ett förslag är börslistning, säger Kelibers vd Pertti Lamberg.

Man har fått några investerare med sig, bland andra investeringsandelslaget PPO och några finländska privatpersoner. Man förhandlar också med utländska investerare.
I området kring Kaustby och Karleby finns det fyra olika litiumfyndigheter där Keliber planerar starta dagbrott.

Produktionsanläggningen ska enligt planerna byggas i Kalavesi fem kilometer från Kaustby centrum mot Toholampi.
Råvaran spodumen är en mineral som innehåller litium. I produktionsanläggningen ska man utvinna litiumkarbonat ur spodumen.

Företaget skulle sysselsätta ungefär 120 personer och gruvorna skulle indirekt ge ungefär 300 personer jobb.

Keliber uppskattar att mineralerna i området skulle räcka för litiumproduktion i 10 till 20 år.

Enligt de nyaste lönsamhetsberäkningarna räknar Keliber att priset på litiumkarbonat borde ligga mellan 4000 och 5000 dollar per ton när företaget är klart att öppna gruvan.

Källa: Yle

Annons

Annons

Annons