Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2018
Senaste Nytt

"För att vara konkurrenskraftig måste USA:s kolindustri öka automationen"

Autonoma transportsystem och självkörande fordon blir allt viktigare inom gruvnäringen. Foto: ASI Robots
Autonoma transportsystem och självkörande fordon blir allt viktigare inom gruvnäringen. Foto: ASI Robots
Publicerad av
Markku Björkman - 17 jul 2017

Representanterna för amerikanska kolindustrin förblir, enligt New York Times, dämpade i sin optimism när det gäller möjligheterna att ”rulla tillbaka” Obamas så kallade Clean Power Plan trots att Trump tills vidare har stoppat programmet genom ett dekret.

Kolindustrin anser inte att dekretet räcker för att återge kolet dess tidigare dominerande roll på energimarknaderna och ge arbete åt tiotusentals kolgruvarbetare, rapporterar New York Times.

Dessutom finns redan idag den nya tekniken, vilken ”gör arbetarna onödiga”, som tidningen skriver. Skepticismen angående Trumps löfte att kunna ge gruvarbetarna tillbaka deras jobb breder ut sig.

Caterpillars autonoma lastbilar används redan vid gruvor i västra Australien och i Sydamerika.

- En autonom lastbil behöver inga lunch- eller rökpauser eller skiftväxel, meddelar Caterpillar på företagets hemsida.

Och man avser att gå vidare även med semiautonomiska lösningar, inklusive ett system som låter en gruvarbetare kontrollera tre arbetsmoment samtidigt.

- Skiftet från underjordiska kolgruvor till dagbrott, har inneburit att man öppnar berg med hjälp av kontrollerade detonationer och använder automatiserade tunga maskiner och fordon för att ta fram kolet, vilket också har lett till en markant minskning av gruvarbetsplatser, konstaterar New York Times.

År 1980 gav den amerikanska kolindustrin arbete åt cirka 242 000 personer. Vid år 2015 hade denna siffra minskat med 60 procent, till färre än 100 000, trots att kolproduktionen ökade med 8 procent under denna tidsperiod.

Orsaken var automatisering och de anställdas tredubbelt ökade produktivitet under samma period, enligt uppgifter från federala Energy Information Administration och Brookings Institution.

En studie som gjordes nyligen av Internationella institutet för hållbar utveckling och Columbia Center for Sustainable Investment förutspådde att automatiseringen kommer sannolikt att ersätta 40 till 80 procent av arbetarna i landets gruvor.

- Automatiseringen gör gruvarbetet mer säkert, effektivt och produktivt, säger Corrie Scott, en presstalesperson från Caterpillar.

- Samtidigt som gruvorna har behov av allt färre förare, kommer de att behövas desto fler människor som använder och förstår den senaste tekniken, berättar hon för New York Times.

- Hur man än vrider och vänder, kommer gas och förnybara energikällor att ersätta kolbrytningen i raskt tempo, säger Nicolas Maennling, seniorekonomi och forskare vid Columbia University och en författare till en färsk automationsstudie.

- Om kolbrytningsbranschen vill bli konkurrenskraftig måste den öka automationen, understryker Maennling. - Och det som Mr Trump gör kommer att ha mindre betydelse.

Källa: New York Times

 

Annons

Annons

Annons