Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2018
Senaste Nytt

Scana Steel tar tung order på propelleraxlar

Ser förbättrad marknad inom marinsegmentet

Foto: Scana Steel
Foto: Scana Steel
Publicerad av
Peter Höök - 19 jul 2017

Under juni har Scana Steel säkrat stora order från två stora kunder till ett ungefärligt värde av 3,5 miljoner euro.Beställningarna rör av smidda propelleraxlar som levereras som färdiga komponenter som ska installeras i kundens slutmontering. Scana Steel kontrollerar hela produktionsprocessen från stålsmältning av återvunnet skrot till färdiga komponenter.Dessa order visar på kompetensen och konkurrenskraften som Scana besitter när det gäller stora propelleraxlar.

Scana Steel ser fram emot den förbättrade marknaden inom marinsegmentet såväl som inom kundsegmentet Steel.Stålsegmentet innehåller olika verktygsstål för formar till plast- och bilindustrin.

Annons

Annons

Annons