Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2018
Senaste Nytt

Högre priser lyfter vinsten för SSAB

Rörelseresultat för andra kvartalet ökade till 1 205 miljoner kronor

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Peter Höök - 21 jul 2017

SSABs rörelseresultat för andra kvartalet ökade till 1 205 miljoner kronor. Förbättringen jämfört med föregående kvartal beror främst på högre realiserade priser inom SSAB Europe och SSAB Americas. SSAB Special Steels bidrog till det förbättrade resultatet genom ett bättre kapacitetsutnyttjande och högre leveranser, dock motverkades detta av vissa produktionsstörningar i stålverket i Oxelösund.

SSABs mål att minska nettolåneskulden med 10 Mdkr, från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017, fortskrider enligt plan. Nettokassaflödet under kvartalet uppgick till 597 miljoner kronor. Ytterligare cirka 1,7 Mdkr skall åstadkommas under andra halvåret och detta planeras ske genom kassaflöden från rörelsen och strukturell minskning av rörelsekapital.

”Förbättringen jämfört med föregående kvartal beror främst på högre realiserade priser inom SSAB Europe och SSAB Americas. SSAB Special Steels bidrog till det förbättrade resultatet genom ett bättre kapacitetsutnyttjande och högre leveranser, dock motverkades detta av vissa produktionsstörningar i stålverket i Oxelösund”, skriver SSAB i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Annons