Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 13 2017
Senaste Nytt

Högre priser lyfter vinsten för SSAB

Rörelseresultat för andra kvartalet ökade till 1 205 miljoner kronor

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Peter Höök - 21 jul 2017

SSABs rörelseresultat för andra kvartalet ökade till 1 205 miljoner kronor. Förbättringen jämfört med föregående kvartal beror främst på högre realiserade priser inom SSAB Europe och SSAB Americas. SSAB Special Steels bidrog till det förbättrade resultatet genom ett bättre kapacitetsutnyttjande och högre leveranser, dock motverkades detta av vissa produktionsstörningar i stålverket i Oxelösund.

SSABs mål att minska nettolåneskulden med 10 Mdkr, från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017, fortskrider enligt plan. Nettokassaflödet under kvartalet uppgick till 597 miljoner kronor. Ytterligare cirka 1,7 Mdkr skall åstadkommas under andra halvåret och detta planeras ske genom kassaflöden från rörelsen och strukturell minskning av rörelsekapital.

”Förbättringen jämfört med föregående kvartal beror främst på högre realiserade priser inom SSAB Europe och SSAB Americas. SSAB Special Steels bidrog till det förbättrade resultatet genom ett bättre kapacitetsutnyttjande och högre leveranser, dock motverkades detta av vissa produktionsstörningar i stålverket i Oxelösund”, skriver SSAB i ett pressmeddelande.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon

"Målas rosa"

Ledande järnmalmsföretaget Hancock Prospecting Pty Limited i västra Australien kommer inom kort att...