Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2018
Senaste Nytt

Sotkamos tekniska rapport av Silvergruveprojektet klar

Rapporten pekar på hög lönsamt

Foto: Sotkamo
Foto: Sotkamo
Publicerad av
Peter Höök - 28 jul 2017

Sotkamo Silver har sammanställt en senast Teknisk Rapport av Silvergruveprojektet i Finland. Baserad på ekonomisk analys av denna genombarrhetsstudie, är Silvergruveprojektet med nuvarande antaganden och kunskap, i högsta grad lönsamt. Rapporten har sammanställts i enlighet med JORC Code (2012.

Baserat på positiva resultat av den Tekniska Rapporten har styrelsen för Sotkamo Silver beslutat att flytta Blaiken anrikningsverket till Silvergruva i Sotkamo som nästa steg i byggarbetet.

Den Tekniska Rapporten har blivit sammanställd på uppdrag av finansiärer för att förse dessa med uppdaterad teknisk och ekonomisk information om projektet. Sotkamo Silver har beslutat att publicera den Tekniska Rapporten för att även informera investerare, marknaden och aktieägare om den nuvarande situationen och ekonomin i Silvergruveprojektet.

Rapportens omfång har varit att sammanställa en utförlig uppdaterad Teknisk Rapport baserad på en uppdaterad brytningsplan, en uppdaterad mineraltillgång och mineralreservsberäkning. Grundläggande teknisk design baserad på resultat från pilottester och ett uppdaterat flödesschema för processen har preparerats. Den planerade processutrustningen är en kombination av ny och lämplig utrustning från det förvärvade Blaikenverket.

Annons

Annons

Annons