Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2018
Senaste Nytt

Lotta Sartz generalsekreterare för IMWA

Forskar om gruvdriftens miljöpåverkan

Lotta Sartz, Örebro universitet.
Lotta Sartz, Örebro universitet.
Publicerad av
Peter Höök - 31 jul 2017

Lotta Sartz, forskare vid Örebro universitet, har valts till generalsekreterare för IMWA, den internationella organisationen som samlar forskare och näringsliv med syfte att hitta lösningar på miljöproblemen med gruvvatten.

– Det här är en fantastisk möjlighet för mig som forskare att bredda mitt kontaktnät och kunna samarbeta med internationella forskare, säger Lotta Sartz.

Hon har suttit med som ledamot i ledningen sedan 2011. Nu kliver hon fram och blir som generalsekreterare ansiktet utåt för International Mine Water Association, IMWA. Hon valdes vid organisationens konferens som hölls i finska Lappeenranta i slutet av juni.

Lotta Sartz ska leda det interna arbetet, men ser som sin främsta uppgift att öppna upp IMWA mot samhället.

– Gruvdrift har en enormt stor påverkan på människors vardag, utan att det är särskilt känt. Vi har en uppgift att förklara varför mineraler och gruvor är viktiga och hur vi kan ta hand om miljöproblemen för att driften ska bli hållbar. Branschen är idag väldigt dålig på att förklara, säger Lotta Sartz, som ser sociala medier som ett avgörande sätt att nå ut.

Medlemmarna i IMWA kommer både från akademin och näringslivet. Forskning är fundamentet i organisationen som ger ut en vetenskaplig tidskrift fyra gånger om året.

– Mixen av akademi och näringsliv är väldigt bra. Konsulterna lär av den senaste forskningen och vi som forskare får ett bredare perspektiv genom att ta del av deras fallstudier, säger Lotta Sartz.

Sverige är ett stort gruvland, med europeiska mått mätt och gruvnäringen är stor i Sverige. Vatten är en del av gruvdrift.

– Metaller som bly, kadmium, zink och arsenik sprids i naturen, precis som surt vatten. Både ytvatten och grundvatten påverkas och det handlar om stora volymer, säger Lotta Sartz.

Problemen är uppenbara, men det finns möjliga lösningar.

– Tekniskt vet vi hur vi ska lösa problemen, men vi måste hitta sätt att få tekniken att fungera i verkligheten. För gruvbolagen, som har hårda krav på sig, handlar det om att mycket pengar så intresset för att hitta lösningar är stort.

Lotta Sartz forskning vid Örebro universitet handlar mycket om hur miljöproblemen runt idag nerlagda gruvor ska hanteras. Bergslagen är full av gruvhål som fortfarande påverkar miljö, djur och människor.

Annons

Annons

Annons