Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2018
Senaste Nytt

Lovisagruvan levererar kvartalsrapport Q2

Produktionen bättre än plan

Foto: Lovisagruvan
Foto: Lovisagruvan
Publicerad av
Peter Höök - 03 aug 2017

Inom kvartalet har tre av planerade fyra båtleveranser skett till Boleslaw i Polen med sammanlagt 13 447 ton. Kvartalets sista planerade leverans blev några dagar försenad och anlände hamn i Polen först i början av juli.

Intäkterna blev 22,6 miljoner kronor mot (3,3 miljoner kronor föregående år för en provleverans till Boleslaw från anrikat koncentrat av 3 000 malm). Produktionen blev bättre än plan med 10 888 ton och lagret minskade under kvartalet från 25,3 till 22,3 kton (12,0 kton i slutet av juli 2016). Marknadsvärdet på malmlagret är omkring 30 miljoner kronor efter avdrag för fraktkostnaderna.

Övriga driftkostnader hölls sammantaget på en fortsatt låg nivå räknat per ton. Rörelseresultatet blev 10,8 miljoner kronor (-2,3) och skulle alltså skulle alltså blivit nästan 4 miljoner kronor bättre om ytterligare en båtlast hunnits med i kvartalet. . Produktionskostnaderna har hållits under god kontroll och har per ton blivit lägre än föregående år genom den högre produktionen. Investeringsnivån har varit låg och mest bestått av tillredningar i gruvan med 1,3 miljoner kronor. Utdelning till aktieägare har betalts med 10,3 miljoner kronor. Likvida medel uppgick till 5,1 miljoner kronor vid periodens slut och checkkrediten har minskats till 3 miljoner kronor från 5 miljoner kronor och industrilånet till 6 miljoner kronor från 6,3.

Annons

Annons

Annons