Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Boliden säljer Premier Gold-gruvan i västra Kanada

Säljs för 4,8 miljoner kanadadollar

Foto: Boliden
Foto: Boliden
Publicerad av
Peter Höök - 07 aug 2017

Boliden har tecknat ett avtal med Ascot Resources om försäljning av mineralrättigheter och andra tillgångar som hör till Premier Gold-gruvan i västra Kanada. Enligt avtalet kommer Boliden att sälja mineralrättigheter, mark, tillstånd, licenser och övriga tillgångar med anknytning till gruvan till Ascot Resources Ltd. Premier Gold är en för närvarande nedlagd gruva i British Columbia. Boliden har utfört efterbehandlings- och underhållsåtgärder vid gruvan.

Boliden får 4,8 miljoner kanadadollar, plus ytterligare 1 miljon kanadadollar genom Ascots option för att köpa ytterligare mineralrättigheter och en royalty motsvarande 5 procent av eventuell framtida gruvproduktion. Effekten på Bolidens rörelseresultat beräknas till cirka 5 miljoner kanadadollar.

Dessutom övertar Ascot allt ansvar och alla skyldigheter som är förbundna med Premier Gold-gruvan. För att transaktionen ska slutföras krävs bland annat att de kanadensiska myndigheterna godkänner överföringen av tillstånden och licenserna.

 

Annons

Annons

Annons