Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 22 2019
Senaste Nytt

Terrafame fokuserar på lönsamheten

Terrafames metallfabrik i Sotkamo, Finland
Terrafames metallfabrik i Sotkamo, Finland
Publicerad av
Markku Björkman - 18 aug 2017

Nu fokuserar Finlands största och dyraste gruva på lönsamheten. Vattenproblemen tycks vara historia vid Terrafame i Sotkamo, liksom buller- och dammstörningar.

En ny testverksamhet om dumpning och eventuellt utnyttjande av bergarter startade den 15 augusti.

Terrafame har börjat undersöka urlakning och processer vid dumpning. Det möjligt att mäta metallerna i malmen genom tex syralakning, biolakning och elektrolys. 

Syftet med forskningen är att samla in data för planering och inspektion av basstrukturer i bergsområden och undersöka möjligheterna att finansiellt utnyttja de små mängderna metaller, som finns i avfallssten.

Ett testfält på 10 x 10 meter har byggts på företagets gruvplats för testoperationerna. Vatten som ackumuleras i testområdet samlas in för bearbetning eller för användning i produktionsprocessen. Sammantaget kommer miljöpåverkan av testoperationerna att vara låg.

Terrafame har ett testoperationstillstånd som utfärdats av det regionala statliga förvaltningsverket för norra Finland i juli 2017 för forskning och testverksamhet som baseras på laboratorieprov som initierades 2016. Ett noggrant utnyttjande av små mängder metaller från avfallssten skulle öka effektiviteten i samband med användning av naturresurser.

Terrafame Ltd. är ett finskt metallföretag som producerar nickel, zink och kobolt vid sin gruva och i en metall bearbetande fabrik i Sotkamo.

Källa: Terrafame

 

Annons