Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 21 2018
Senaste Nytt

Botnia Exploration får förlängning för provbrytningsarbeten

Guldförande kvarts ska testas i Rönnskärsverken

Foto: Botnia Exploration
Foto: Botnia Exploration
Publicerad av
Peter Höök - 05 sep 2017

Länsstyrelsen i Västerbotten har ändrat villkoret gällande tidsram när provbrytningsarbeten får ske från ”Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli och augusti” till ”Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli, augusti och september”.

– Vi är mycket glada över Länsstyrelsens beslut och Rans Samebys förståelse för vårt önskemål om en månads förlängning av brytningsarbetet. Det är nu våra planer att under september månad helt avsluta provbrytningen och därmed möjliggöra fri framfart för rennäringen under hösten. Förutom den framgångsrika produktionen har vi lärt oss många nya erfarenheter av kvartsgångens karaktär och utbredning. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet när den guldförande kvartsen nu ska testas i Rönnskärsverken och vi kommer nu att koncentrera vårt viktiga arbete att tillsammans med Ramböll avsluta vår miljötillståndsansökan till Mark& Miljödomstolen, säger Bengt Ljung, vd på Botnia Exploration. 

Som tidigare redovisats har Boliden Rönnskärsverken och Botnia Exploration avtalat om ett större test av den guldrika kvartsgången i Fäbodtjärn för att undersöka möjligheten för att kvartsen skall kunna användas som slaggbildare i Rönnskärsprocessen. Arbetena påbörjades i senare delen av juli med brytning i ett mindre dagbrott. Kvartsgången har blottats och sprängningar av såväl sidoberg som kvartsgången utfördes i början av förra veckan. Transporter av guldmalmen påbörjades den 1 september och fortsätter nu kontinuerligt.

Friläggandet av kvartsgången i samband med provbrytningen har gett Botnia såväl möjlighet att bekräfta den mäktighet som antagits vid uppskattning av mineraltillgångar som möjlighet att ta täta prover från den för att undersöka haltvariationer. Det är bolagets förhoppning att resultatet av analyserna kommer att resultera i en uppgradering av graden av kännedom, åtminstone i de övre delarna av fyndigheten.

Annons

Annons

Annons