Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 21 2018
Senaste Nytt

Salamancas uranprojekt i Spanien fullt finansierat

Infrastrukturarbetet började på Salamanca uranprojekt redan 2016. Bild: Berkeley Energia.
Infrastrukturarbetet började på Salamanca uranprojekt redan 2016. Bild: Berkeley Energia.
Publicerad av
Markku Björkman - 05 sep 2017

Sultanatet Oman ska bli en långsiktig strategisk investerare i företaget Berkeley Energia genom ett investeringsavtal värt upp till 120 miljoner dollar.

Investeringen innebär att Salamancas uranprojekt i västra Spanien nu är fullt finansierat och kan starta produktionen.

Avtalet med den statliga allmänna reservfonden (SGRF) och Omans oberoende förmögenhetsfond, som offentliggjordes nyligen av brittiska Berkeley och som består av två delar, avser en investering på 65 miljoner dollar i ett konvertibelt lån som ger fonden 28 procent av företaget och ett optionspaket värt 55 miljoner dollar vilket gör det möjligt för fonden att köpa en ytterligare andel på 9 procent.

Berkeleys chefkonsulent Hugo Schumann sade att det konvertibla lånet finansierar byggandet helt på Retortillo- området, medan optionspaketet skulle bidra med kapital för att finansiera senare utvecklingsstadier vid gruvan.

- Avtalet ger också SGRF rätten att kombinera framtida transaktioner med uranaffärer. Om Berkeley går in i ett långsiktigt kontrakt kommer Omans regering att få chansen att matcha det, vilket fördubblar en sådan försäljning, säger Schumann.

Berkeleys vd, Paul Atherley välkomnade fonden som en långsiktig strategisk investerare och sa att fondens intresse för att matcha framtida upphandlingsavtal skulle ytterligare stärka bolagets intäktsström.

Ett avtal om försäljning av gruvans första produktion, undertecknad förra året med privatfinansierat råvaruföretag Curzon Resources, godkändes av Euratoms försörjningsbyrå i mars 2017.

SGRF agerar på Oman-regeringens vägnar för att förvalta och investera det finansiella överskottet som staten åstadkommer genom sina olje- och gasintäkter.

Tim Keating, SGRF Private Equity Manager, sa att Salamanca- gruvan motsvarade fondens investeringskriterier genom dess förväntade livslängd,

 

Annons

Annons

Annons