Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 14 2017
Senaste Nytt

Drillcon tar förlängt borrkontrakt med Lundin Mining

Kontraktet är värt cirka 35 miljoner kronor

Foto: Drillcon
Foto: Drillcon
Publicerad av
Peter Höök - 20 sep 2017

Drillcon, som utför borrningar i gruvsektorn och som är listat på First North, har fått ett kontrakt förlängt i ett år med Lundin Mining. Lundin Mining har valt att utlösa en option och förlänger pågående kontrakt med ett år avseende Raise Boring i Portugal. Optionen avser perioden december 2017 och gäller tom november 2018.

Kontraktet avser så kallad raise boring i den portugisiska koppar- och zinkgruvan Nueves-Corvo. Nueves-Corvo är en koppar- och zinkgruva som drivs och ägs av det portugisiska bolaget Somincor som är ett dotterbolag i Lundin Mining. Gruvan bryter koppar och zink från fem olika malmkroppar.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon