Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Botnia Exploration tidigarelägger VD-byte

Byte inför listningen av bolaget på Nasdaq First North 

Fakta| Botnia Exploration  Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag som letar guld i första hand, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige och övriga Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.
Fakta| Botnia Exploration Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag som letar guld i första hand, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige och övriga Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.
Publicerad av
Peter Höök - 22 sep 2017

Styrelsen i Botnia Exploration har fattat beslut att tidigarelägga det tidigare annonserade vd-bytet. Thomas Ljung tillträder den 2 oktober 2017, med anledning av den planerade listningen av bolaget på Nasdaq First North.  

Nasdaq och styrelsen för Botnia Exploration har gemensamt funnit det lämpligt att Thomas Ljung, från bolagets sida, leder arbetet med listningen på Nasdaq First North. Det är därför naturligt att vd-skiftet genomförs innan processen med listbyte inleds. Thomas Ljung kommer därmed tillsammans med finansiella och legala rådgivare att upprätta nödvändig dokumentation och svara för presentationer mot marknaden.

Bengt Ljung kommer efter vd-bytet att fortsätta vara aktiv i Botnia i sin roll som styrelseledamot och konsult åt Botnia där hans erfarenhet, nätverk och kunskaper fortsatt kommer vara värdefulla.