Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 20 2018
Senaste Nytt

Endomines höjer produktionsprognosen

Endomines produktionsmål för helåret är 350-400 kilo guld

Foto: Endomines
Foto: Endomines
Publicerad av
Peter Höök - 27 sep 2017

Endomines höjer sitt produktionsmål för helåret till 350-400 kg guld med hänsyn till hittills rapporterade produktionsresultat, som varit bättre än väntat. Malmproduktionen har överträffat Bolagets förväntningar hittills under året. Ingående guldhalten har samtidigt legat mellan 0,3-0,4 gram per ton högre än förväntat och hittills under året varit 2,8 g/t. Medan den förbättrade guldhalten främst beror på en högre guldhalt i malmen har även Bolagets förbättrade produktionseffektivitet inom malmbrytning, utvecklingsarbete och kärnborrning bidragit till en högre guldproduktion än förväntat.

Endomines guldproduktion under det första halvåret 2017 uppgick till 205 kg. Produktionen under det tredje kvartalet har fortsatt utan nämnvärda händelser. Även om viss osäkerhet fortfarande råder avseende guldhalten i de områden som avses brytas har Bolaget kommit fram till att det tidigare offentliggjorda produktionsmålet om 300-350 kg guld kommer att överskridas.

Endomines produktionsmål för helåret är 300-350 kilo guld. Ifall guldproduktionen under det andra halvåret uppgår till samma nivå som under det första halvåret kommer guldproduktionen att överstiga 350 kilo. Gruvproduktionen kommer emellertid att ske i nya områden med viss osäkerhet avseende guldhalten. Således bibehåller Bolaget sitt produktionsmål på nuvarande nivå.

Annons

Annons

Aluminiumsmältning är en viktig bidragsgivare till Alcoas portfölj. Tullsatserna, som Trump införde tidigare i år skulle hjälpa amerikanska stål- och aluminiumindustri, men ansökan från Alcoa visar att reglerna även kan få oavsiktliga konsekvenser även för många amerikanska företag. Bilden är från företagets anläggningar i Warrick, Indiana. Foto: Alcoa
Aluminiumsmältning är en viktig bidragsgivare till Alcoas portfölj. Tullsatserna, som Trump införde tidigare i år skulle hjälpa amerikanska stål- och aluminiumindustri, men ansökan från Alcoa visar att reglerna även kan få oavsiktliga konsekvenser även för många amerikanska företag. Bilden är från företagets anläggningar i Warrick, Indiana. Foto: Alcoa

Aluminiumgigant ber Trump om tullbefrielse

"Skulle vara till hjälp"

Amerikanska tullar vid import av aluminium kommer i princip att gynna företag som Alcoa. Nu ber dock...

Annons