Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Nya vdn för Botnia Exploration presenterar sig

Vindelgransele ska bli Sveriges nästa gruvområde

Thomas Ljung, Verkställande direktör  Botnia Holding
Thomas Ljung, Verkställande direktör Botnia Holding
Publicerad av
Peter Höök - 02 okt 2017

"Som nytillträdd vd för Botnia Exploration är jag stolt och entusiastisk över att få denna möjlighet att leda bolagets utveckling in i framtiden och vill ta tillfället i akt att presentera mig lite kort. Jag är 48 år med en B.Sc. in Business and Public Administration examen från USA och en svensk gymnasieingenjörsutbildning som grund. Efter en kort karriär som golfproffs började min yrkesverksamma karriär hos Kalmar Industries (nuvarande Cargotec) på marknadsavdelningen där jag var i 5 år med placering både i Sverige och USA. Jag avslutade min period hos Kalmar Industries som marknadschef på fabriken i Lidhult 2002 då jag rekryterades till Brokk med placering i Seattle. Där var jag affärsområdeschef och ansvarig för kunder med speciella krav som bl.a. Förenta Nationerna, och den nukleära marknaden i Nord- och Sydamerika. 2004 flyttade jag hem till Sverige igen och påbörjade min entreprenörskarriär där jag ledde arbetet med att anlägga en golfbana i Södertälje".

Botnia Explorations positiva utveckling i Vindelgransele är något som förtjänar mer uppmärksamhet, både nationellt som internationellt, och vi har långsiktiga ambitioner att en dag vara noterade på någon av de större listorna. Dit är vägen lång men vår uppgift är att ständigt utveckla Botnia Exploration så att vi står väl rustade inför framtiden. Nasdaq är ett starkt varumärke som attraherar många investerare och guld är ett intressant ämne. Vi har gjort bedömningen att ett listbyte kan hjälpa oss att få en bättre exponering av Botnia Exploration och nu anser vi att tidpunkten är den rätta.  

Vår strategi är att Botnia Exploration ska fokusera på småskalighet. Denna motiveras av att Vindelgranseleområdet består av ett flertal mindre guldfyndigheter som tillsammans kan bilda ett lönsamt gruvområde. Vindelgranseleområdet har sedan 2010 varit ett prioriterat prospekteringsområde för oss och området har prospekterats sedan 1918 med upptäckten av den så kallade Vindelgranselemalmen. Nu 100 år senare närmar sig Botnia Exploration gruvstart, vilket har möjliggjorts genom ett fantastiskt arbete av våra geologer och prospektörer. Ett stort antal fynd av kvartsblock med höga guldhalter ledde oss 2012 till guldfyndigheten Fäbodtjärn. Det var naturligtvis en bonus för oss att Fäbodtjärn visade sig innehålla så pass goda halter, vilket har gjort vårt arbete än mer inspirerande.   Prospektering är således en långsiktig process och kräver stor uthållighet.

Annons

Annons

Annons