Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Länsstyrelsen godkänner efterbehandlingsarbete i Fäbodtjärn

Botnia Explorations provbrytning genomförd

Foto: Botnia Exploration
Foto: Botnia Exploration
Publicerad av
Peter Höök - 02 okt 2017

Vid ett tillsynsbesök i Fäbodtjärn den 28 september har Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt Botnia Explorations efterbehandlingsarbete i Fäbodtjärn. Därmed anser Botnia Exploration att provbrytningstillståndet har utnyttjats. 

Förutsättningarna som ges för godkännandet är att inhängningen av området bör vara kvar fram till att förutsättningarna för en fullskalig gruvdrift är klara, plantering av träd ska ske nästa år, överskottsmassor ska blandas i sedimentationsbassänger när markförhållandena tillåter och provtagningar ska utföras en gång per månad för att föreskrivna villkor bibehålls under den tid Fäbodtjärn är efterbehandlad.

– Det utförda provbrytningsarbetet är betydligt svårare att hantera miljömässigt än en framtida underjordsbrytning i Fäbodtjärn. Det är därför viktigt att vi tar med oss det in i vår kommande miljötillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Provbrytningen har förutom produktion av kvarts innehållande guld gett oss betydande kunskaper inför framtida underjordsbrytning, såväl brytningsmässigt som miljömässigt, säger Thomas Ljung, vd Botnia Exploration Holding.