Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 20 2018
Senaste Nytt

Gruvdrift på havsbotten - hot mot miljön

Kobolt, nickel och koppar utvinns ur havsbottnar

Foto: Göteborgs universitet
Foto: Göteborgs universitet
Publicerad av
Peter Höök - 03 okt 2017

Gruvdriften i havet utgör en fara för djuren djupt nere på havsbottnarna. En ny forskningsstudie beskriver den vanligaste arten, ett svampdjur, som nu kan användas för att reglera gruvdriften och bättre förstå dess miljöpåverkan. Jordens kontinenter upptar mindre än hälften av jordens yta, resten är havsmiljö. Denna miljö, alltså jordens vanligaste, är hem åt en stor mångfald arter, de flesta hittills oupptäckta och ännu inte namngivna.

En nyupptäckt art, Plenaster craigi , har visat sig vara det vanligaste djuret på havsbottnarna. Det lever i en livsmiljö där noduler dominerar. Noduler är bollar av metall som byggts upp under miljontals år och som återfinns i de flesta av världshaven på djup över 4000 meter. Eftersom nodulerna är fyndigheter som ska plockas upp vid djuphavsgruvdrift kommer Plenaster craigi troligen att försvinna helt från de delar av havsbotten som exploateras, visar en ny studie där forskare från Göteborgs universitet medverkar.

– Det moderna samhället, med elledningar och avancerade batterier, har ett stort behov av kobolt, nickel och koppar, metaller som finns i höga halter i så kallade polymetalliska noduler, på djuphavsbottnar i Clarion Clipperton zonen i Stilla Havet, säger Thomas Dahlgren, verksam vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Svampdjuret Plenaster craigi måste filtrera vattenmassan för att hitta små partiklar med näring och energi som bildats med hjälp av solenergi vid havsytan, flera kilometer upp, och som sedan sakta fallit ner mot botten.

– Det är inte mycket som tar sig hela vägen ner till djupet, det mesta äts upp av djurplankton och småfisk och förs tillbaka till näringsväven i havets översta solbelysta lager. Plenaster craigi måste därför filtrera stora mängder vatten för att klara sig. Det gör svampdjuret känsligt för förekomsten av bottenslam som virvlas upp vid gruvdrift när nodulerna skrapas från botten och sedan pumpas de 4000 metrarna upp till uppsamlingspråmar på ytan, säger Thomas Dahlgren.

Sedan 2013, när svampdjuret först upptäcktes, har arten gått under det provisoriska namnet ”Porifera sp. A”. Efter den formella artbeskrivningen nyligen (se länk till artikel nedan) får svampdjuret nu ett riktigt namn, Plenaster craigi . Arten är den enda kända arten inom det nya släktet Plenaster som betyder ”många stjärnor”. Namnet “ craigi ” fick djuret för att hedra professor Craig Smith på University of Hawaii som har lett de båda expeditionerna där djuret först upptäcktes och samlades in. Den nya arten kan nu användas för att ta reda på hur utvinningen av djuphavsmineral påverkar den sedan miljarder år ostörda miljön.

Annons

Annons

Aluminiumsmältning är en viktig bidragsgivare till Alcoas portfölj. Tullsatserna, som Trump införde tidigare i år skulle hjälpa amerikanska stål- och aluminiumindustri, men ansökan från Alcoa visar att reglerna även kan få oavsiktliga konsekvenser även för många amerikanska företag. Bilden är från företagets anläggningar i Warrick, Indiana. Foto: Alcoa
Aluminiumsmältning är en viktig bidragsgivare till Alcoas portfölj. Tullsatserna, som Trump införde tidigare i år skulle hjälpa amerikanska stål- och aluminiumindustri, men ansökan från Alcoa visar att reglerna även kan få oavsiktliga konsekvenser även för många amerikanska företag. Bilden är från företagets anläggningar i Warrick, Indiana. Foto: Alcoa

Aluminiumgigant ber Trump om tullbefrielse

"Skulle vara till hjälp"

Amerikanska tullar vid import av aluminium kommer i princip att gynna företag som Alcoa. Nu ber dock...

Annons