Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 25 2018
Senaste Nytt

Leveranserna över plan i Lovisagruvan

Produktionen i september - 3 384 ton

Foto: Lovisagruvan
Foto: Lovisagruvan
Publicerad av
Peter Höök - 06 okt 2017

Produktionen i september blev 3 384 ton, mot 3 300 i september 2016, vilket var under plan men en ökning mot förra året. Hittills i år har 30 086 ton producerats (27 618), en ökning med 9 procent. Två båtlaster med sammanlagt 9 140 ton levererades i september (0). Totalt har 40 756 ton levererats per september (2 989).

Malmlagret var 12 000 ton i slutet av september jämfört med 25 355 ton i slutet av september 2016.

Metallpriserna för de planerade leveranserna under 2017 är säkrade på de nivåer som gällde i december 2016. Månadsgenomsnittet för zinkpriset uttryckt i kronor per ton steg under september med 3 procent och för bly var det oförändrat. Jämfört med priserna i september 2016 var zinkpriset 22 och blypriset 6 procent högre.

Annons

Annons