Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jan, 21 2018
Senaste Nytt

Produktion av ballast ökar

Behovet av bergmaterial förväntas öka ytterligare

Foto: SGU
Foto: SGU
Publicerad av
Peter Höök - 11 okt 2017

Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, har sedan 2015 ökat med 2 miljoner ton till 86 miljoner ton 2016. Detta visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige 2016.

Ballast, det vill säga grus, sand och krossat berg, är den största råvaran som produceras i landet, då den utgör huvudkomponenten i asfalt och betong och även används som fyllnadsmate­rial och järnvägsmakadam. Totalt har 86 miljoner ton ballast levererats under 2016, en ökning med två miljoner ton från 2015.

Ökningen är en fortsättning av den trend som påbörjades föregående år. Ökningen beror troligen på ökat byggande. 2017 påbörjades byggnationen av 70 000 bostäder, och med stora satsningar på bostadsbyggande så förväntas behovet av bergmaterial öka ytterligare. 

Annons