Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2018
Senaste Nytt

SSAB fossilfritt 2045

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Peter Höök - 25 okt 2017

SSAB ökar företagets ambitioner för hållbarhet och sätter upp nya långsiktiga mål. År 2045 har SSAB som mål att vara helt fossilfritt och år 2025 är målet att uppnå 10 miljoner ton i årlig koldioxidbesparing för kunderna.

– Vi är redan en föregångare i många avseenden och vi vill behålla den positionen i framtiden. Hållbarhetsfrågan omvandlar hela stålindustrin och det krävs omfattande åtgärder för att minska klimatförändringarna. Våra nya mål är väldigt ambitiösa, men vi är helt säkra på att vi kommer att uppnå dem. För att uppnå målen krävs det stora ansträngningar i hela organisationen och samarbete med staten, forskningsinstitut, universitet och andra partners, säger Martin Lindqvist ,vd för SSAB.

Ett av SSABs nya mål är att stegvis gå mot en fossilfri stålproduktion genom HYBRIT-projektet och att dessutom eliminera andra fossila utsläpp, vilket gör det möjligt för alla våra verksamheter att bli fossilfria före 2045. Cirka 90 procent av våra totala utsläpp härrör från masugnar. De återstående 10 procenten kommer främst från värmeugnar, men även från interna transporter.

– Vi strävar konstant efter att förbättra vår miljöprestation i produktionen. SSAB tillhör redan de mest effektiva stålproducenterna när det gäller koldioxidutsläpp. För att alla våra verksamheter ska bli fossilfria krävs det att vi lyckas med många åtgärder, inte bara HYBRIT, utan även genom mindre mängd inköpt energi, utnyttjande av restprodukter, hållbara insatsmaterial och fossilfria interna transporter, fortsätter Martin Lindqvist.

Annons

Annons

Annons