Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, nov, 24 2017
Senaste Nytt

Orust inventerar gamla gruvhål

94 identifierade gruvhål på Orust

Orust kommun
Orust kommun
Publicerad av
Peter Höök - 26 okt 2017

Inom Orust kommun finns det i dag 217 identifierade förorenade objekt. 37 av dem ligger i riskklass ett och två vilket innebär att de prioriterade. Ett par av objekten ligger inom områden som kan komma att exploateras inom en överskådlig framtid. Det rapporterar lokaltidningen Stenungssund.

– Det är viktigt för oss att veta vad som finns i marken innan vi börjar exploatera ett område. Det kan finnas fara för grundvattnet, det kan finnas till exempel kvicksilver i marken och det området måste saneras innan det kan bebyggas, säger Ann-Marie Peterson (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden som tagit fram handlingsplanen, till tidningen.

Översynen som gjorts visar att det flera gånger är svårt att veta vem som är ansvarig för området. Markägarfrågan kan vara oklar.