Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2018
Senaste Nytt

Orust inventerar gamla gruvhål

94 identifierade gruvhål på Orust

Orust kommun
Orust kommun
Publicerad av
Peter Höök - 26 okt 2017

Inom Orust kommun finns det i dag 217 identifierade förorenade objekt. 37 av dem ligger i riskklass ett och två vilket innebär att de prioriterade. Ett par av objekten ligger inom områden som kan komma att exploateras inom en överskådlig framtid. Det rapporterar lokaltidningen Stenungssund.

– Det är viktigt för oss att veta vad som finns i marken innan vi börjar exploatera ett område. Det kan finnas fara för grundvattnet, det kan finnas till exempel kvicksilver i marken och det området måste saneras innan det kan bebyggas, säger Ann-Marie Peterson (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden som tagit fram handlingsplanen, till tidningen.

Översynen som gjorts visar att det flera gånger är svårt att veta vem som är ansvarig för området. Markägarfrågan kan vara oklar.

Annons

Annons

Annons