Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2018
Senaste Nytt

Fortsatt stark efterfrågan på högförädlade järnmalmsprodukter

LKAB lämnar stark delårsrapport

Foto: LKAB
Foto: LKAB
Publicerad av
Peter Höök - 27 okt 2017

Efterfrågan på LKABs högförädlade järnmalmsprodukter på den globala marknaden är fortsatt stark. Den positiva prisutvecklingen resulterade i ett starkt resultat och kassaflöde för det tredje kvartalet.Rörelseresultatet uppgick till 1 813 (273) miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 5 990 (4 258) miljoner kronor för det tredje kvartalet. Resultatet och omsättningen påverkades positivt av ett högre järnmalmspris och en högre pelletspremie jämfört med motsvarande period föregående år.

Den genom­snittliga prisnivån för det globala spotpriset på järnmalm uppgick till 71 USD/ton för kvartalet, jämfört med 59 USD/ton under motsvarande period föregående år. Vi ser dock en fortsatt volatilitet då kvartalet avslutades med en prisnivå på 61 USD/ton. De marknads­noterade pelletspremierna var fortsatt stabila och på en hög nivå under hela kvartalet.

De totala produktions- och leveransvolymerna var något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Produktionsvolymen uppgick till 6,5 (6,8) Mt och leveranserna uppgick till 7,1 (7,2) Mt. Den lägre produktionsvolymen är främst ett resultat av ett längre planerat underhållsstopp vid byte av bärring i ett av pelletsverken inom Division Södra. Produktionen för de första nio månaderna uppgick till 20,0 (19,7) Mt och leveranserna uppgick till 20,3 (20,1) Mt.

Strategin att maximera pelletsproduktionen ligger fast och av kvartalets totala leveranser utgjordes 81 procent av pellets. Likaså fortsätter arbetet med att effektivisera och öka produktionen inom ramen för genomförda investeringar. Nuvarande produktionsplan innefattar inte rågods från Mertainen och LKAB bedömer i dagsläget att dagbrottsgruvan inte kommer att tas i produktion under den närmaste femårsperioden. Delar av maskinparken vid Mertainen har därför avyttrats under kvartalet, vilket hade en positiv påverkan på resultatet med 202 Mkr.

Annons

Annons

Annons