Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2018
Senaste Nytt

Sandvik utvecklar nanoteknologi för bränsleceller

Producerar metaller för bränslecellsteknik

Foto: Sandvik
Foto: Sandvik
Publicerad av
Peter Höök - 08 nov 2017

En viktig del i omställningen till hållbar energiförsörjning är att gå över till förnybara och fossilfria drivmedel i våra fordon. Bränslecellstekniken är en teknik som allt fler biltillverkare satsar på för att ersätta förbränningsmotorn. I utvecklingen av bränslecellstekniken spelar Sandvik en central roll.

– I ett vätgasdrivet fordon sitter en så kallad bränslecellsstack som är uppbyggd av många seriekopplade bränsleceller. I bränslestacken sker en omvandling på så sätt att vätgasen, som är själva drivmedlet, reagerar med syret och blir till vatten. När den omvandlingen sker genereras också elektricitet som leds till en elmotor som i sin tur driver fordonet, förklarar Mats W Lundberg som är hållbarhetsspecialist på Sandvik.

Mellan varje bränslecell i stacken sitter en tunn metallplatta som leder ut elektriciteten till elmotorn – och det är här Sandvik kommer in. Med nanoteknologi i industriell skala belägger och levererar Sandvik breda stålband till våra kunder som sedan stansar ut plattor till önskad storlek och form till stacken för att leda ut elektriciteten.

– Fordonstillverkarna befinner sig just nu i ett läge där de som utvecklar vätgasbilar, hybrider och batteribilar ska ta ställning till vilken eller vilka tekniker de ska satsa på. Utvecklingsarbete pågår fortfarande för dessa tekniker och mest troligt är att flera olika tekniker kommer att komplettera varandra i framtiden beroende på behov, användningsområde och lokala förutsättningar, säger Mats.

Annons

Annons

Annons