Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2018
Senaste Nytt

Endomines lämnar rapport för Q3

Positivt Ebitda för året hittills

Foto: Endomines
Foto: Endomines
Publicerad av
Peter Höök - 09 nov 2017

Bolaget beräknar att producera mellan 350 och 400 kg guld i Pampalogruvan genom fortsatt selektiv gruvdrift. Förutom fortsatta investeringar i Karelska Guldlinjen håller Endomines på att ompröva strategin och öka fokus på fusioner och företagsförvärv. Bolaget har för avsikt att bredda dess tillgångsbas och bygga en långsiktig plattform för tillväxt genom att förvärva tillgångar i stabila jurisdiktioner, främst sådana som med en relativt kort tid till produktion och begränsat investeringsbehov. Huvudfokus för Endomines kommer fortfarande att ligga på guld.

VD Saila Miettinen-Lähde kommenterar rapporten:

”Vi fortsätter att visa stabila produktionsresultat under det tredje kvartalet, med en produktion på 94 kg guld. Efter att ha producerat 299 kg guld under de första nio månaderna i år är vi på god väg att nå vårt utökade produktionsmål på 350-400 kg guld under helåret 2017.

Vårt program gällande prospekteringsborrning i de djupare delarna av Pampalogruvan blev klart under det tredje kvartalet. Borrningarna visar att mineraliseringen fortsätter mot djupet och de preliminära resultaten indikerar att det finns malmtonnage för ytterligare cirka ett års produktion ned till vertikalt 100 meter under nuvarande produktionsområdena. Arbetet med en lönsamhetsanalys av en fördjupning av gruvan, som inkluderar nödvändiga investeringar i snedbanan, pågår och beräknas vara klart till årsskiftet.

Vi har fortsatt planeringen av regional prospektering längs Karelska Guldlinjen. En ny prospekteringsstrategi presenterades i augusti, som syftar till att definiera nya prospekteringsmål genom att utveckla och utnyttja tre-dimensionella modeller av områdena. Modellerna kommer att utnyttja existerande prospekteringsinformation från flera olika ämnesområden och inkludera geokemiska prover, diamantborrning samt geofysiska såväl som strukturella observationer och geologiska kartor. Dessutom kommer ny information, genom moderna metoder såsom infraröd skanning av borrkärnor, att läggas till över tid och höja kvalitén på modellerna. Vi är entusiastiska över den nya kunskapen som vi erhåller genom detta arbete och har en mycket positiv syn på de framtida möjligheterna för och längs med Karelska Guldlinjen.”

Annons

Annons

Annons