Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Dyrare utsläppsrätter kan minska gruv- och mineralbranschens lönsamhet

Foto: Svemin
Foto: Svemin
Publicerad av
Simon Matthis - 22 nov 2017

EU har nyligen enats om åtgärder för att ytterligare minska koldioxidutsläppen och höja priset på utsläppsrätter. Enligt Svemins energi- och hållbarhetsansvariga Erika Skogsjö, kommer de dyrare utsläppsrätterna leda till en kostnadsökning som kan påverkar gruv- och mineralbranschens lönsamhet.

– De företag som konkurrerar med våra svenska gruv- och mineralföretag finns ofta i länder som i princip helt saknar motsvarande system med kostnader för klimatutsläpp. Det gör att risken för det som kallas för koldioxidläckage är påtaglig, det vill säga risken att produktionen minskar inom EU och istället ökar i länder med högre utsläpp, säger Erika Skogsjö.

Svemin hade önskat fler åtgärder som skulle ha värnat om europeisk konkurrenskraft.

Annons

Annons

Annons