Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 18 2017
Senaste Nytt

Dyrare utsläppsrätter kan minska gruv- och mineralbranschens lönsamhet

Foto: Svemin
Foto: Svemin
Publicerad av
Simon Matthis - 22 nov 2017

EU har nyligen enats om åtgärder för att ytterligare minska koldioxidutsläppen och höja priset på utsläppsrätter. Enligt Svemins energi- och hållbarhetsansvariga Erika Skogsjö, kommer de dyrare utsläppsrätterna leda till en kostnadsökning som kan påverkar gruv- och mineralbranschens lönsamhet.

– De företag som konkurrerar med våra svenska gruv- och mineralföretag finns ofta i länder som i princip helt saknar motsvarande system med kostnader för klimatutsläpp. Det gör att risken för det som kallas för koldioxidläckage är påtaglig, det vill säga risken att produktionen minskar inom EU och istället ökar i länder med högre utsläpp, säger Erika Skogsjö.

Svemin hade önskat fler åtgärder som skulle ha värnat om europeisk konkurrenskraft.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon