Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Mines och Technology ser positivt på utvecklingen

Paneldebatten där deltagarna bestod av George Cheveley, Portföljchef hos Investec Asset Management, Andrew Lindsay, direktör, London Office, Antofagasta, Richard Horrocks-Taylor, VD, RBC Capital Markets, Joe Wickwire, Portföljchef, Fidelity Investments, modererades av Graham Dallas, från affärsutveckling - EMEA, TSX - TSX Venture Exchange, TMX Group. Foto: Markku Björkman
Paneldebatten där deltagarna bestod av George Cheveley, Portföljchef hos Investec Asset Management, Andrew Lindsay, direktör, London Office, Antofagasta, Richard Horrocks-Taylor, VD, RBC Capital Markets, Joe Wickwire, Portföljchef, Fidelity Investments, modererades av Graham Dallas, från affärsutveckling - EMEA, TSX - TSX Venture Exchange, TMX Group. Foto: Markku Björkman
Publicerad av
Markku Björkman - 28 nov 2017

Andra dagen på konferensen och teknikutställningen, Mines & Technology, som i år arrangerades tillsammans med Mines & Money, startade med en debatt om den globala gruvindustrins nuvarande situation.

Deltagarna bemödade sig om att ge svar på frågan om ”huruvida företagen bör ha anledning att känna optimism eller oro?”. 

Paneldebatten där deltagarna bestod av George Cheveley, Portföljchef hos Investec Asset Management, Andrew Lindsay, direktör, London Office, Antofagasta, Richard Horrocks-Taylor, VD, RBC Capital Markets, Joe Wickwire, Portföljchef, Fidelity Investments, modererades av Graham Dallas, från affärsutveckling - EMEA, TSX & TSX Venture Exchange, TMX Group.

Sammanfattningsvis var deltagarna överens om att bilden är genomgående positiv. Det är framförallt behov av koppar, kobolt och litium som kvarstår globalt på hög nivå. Efterfrågan på järn och stål likaså. När det gäller accelererad utvinning kan den dock i vissa länder, däribland Kina, även bidra till massiv miljöförstöring. 

Mycket hänger ihop med utvecklingen inom elektrorörlighet och energilagring respektive utbyggnaden av vind- och solkraft. Just nu planeras nya enorma solparker i många så kallade Tiger-stater och även i vissa u-länder.

När det gäller litium och koppar kan det dock komma till en komplicerad bristsituation. Richard Horrocks-Taylor påpekade att å andra sidan, är litium- och kopparsparterna för många företag än så länge alldeles för begränsade. Därför kan det inför sina delägare få det svårt att motivera för nya, mer omfattande investering inom detta område, trots ökat behov. 

Annons

Annons

Annons