Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 17 2018
Senaste Nytt

FinnCobalt presenterade nya prov på Mines and Technology

Ingången till årets upplaga av både Mines and Technology och Mines and Money i londonstadsdelen Islington. Foto: Markku Björkman
Ingången till årets upplaga av både Mines and Technology och Mines and Money i londonstadsdelen Islington. Foto: Markku Björkman
Mines and Technologys utställningshall  i London. Foto: Markku Björkman
Mines and Technologys utställningshall i London. Foto: Markku Björkman
- Projektet utvecklades vidare mellan 2007 och 2009 genom att vi borrade ytterligare 10 kilometer och förberedde en fullständig genomförbarhetsstudie, förklarade Timo Penttilä. Foto: Markku Björkman
- Projektet utvecklades vidare mellan 2007 och 2009 genom att vi borrade ytterligare 10 kilometer och förberedde en fullständig genomförbarhetsstudie, förklarade Timo Penttilä. Foto: Markku Björkman
Publicerad av
Markku Björkman - 28 nov 2017

FinnCobalt ställde upp på årets Mines and Technology. Syftet är att demonstrera företagets senaste fyndighet i närheten av Outokumpu i Finland. 

Enligt Timo Penttilä, företagets representant på Londons gruvteknikmässa, är (aka Vulcan Hautalampi Oy) FinnCobalt ett privat finskt företag som äger marken och alla gruvrättigheter för Hautalampi kobolt-nickel-koppargruva. Hautalampi-gruvan ligger i Outokumpu-staden och har tidigare varit känd som kobolt-nickelavdelning i den historiska Outokumpu-kärngruvan.

Mellan åren 1985 - 1986 genomförde företaget en 11 kilometer lång diamantborrning vid Hautalampi - gruvan, en boxcut, 2,1 kilometer drivning, inklusive schaktning och ventilationsförbättring, men projektet upphörde på grund av plötsligt fall av koboltpriset.

Den nuvarande NI-43-101-kompatibla gruvreserven är 2,2 Mt @ Ni 0,38 procent, Co 0,10 procent, Cu 0,32 procent. Produktionsplanen bygger på en 7-årig tunnelbearbetning med en genomsnittlig årlig gruvhastighet på 350 000 t @ 0,4% Ni, 0,3% Cu, 0,1% Co via en befintlig underjordisk förbindelse.

Den uppåtrikade potentialen består enligt Penttilä av en outforskad historisk resurs på 0,5 Mt @ 3% koppar, som har identifierats i pelarna Outokumpus gamla nedlagda kopparguva. Dessutom har cirka 5,4 Mt Co-Ni-prospekteringsmål identifierats från de historiska kärnblocken.

Koboltgruvan har ett miljötillstånd och gruvdriftskoncessionen är i kraft och gruvan kommer efter en kort byggnadsperiod att vara färdig att starta produktionen.

FinnCobalt kommer att borra för ytterliga metallurgiska prover. Syftet med det metallurgiska testarbetet är tillsammans med Outotec Oyj att utveckla en process som går ut på att producera batterikvalitet Co- och Ni-kemikalier från koncentraten från Hautalampi- insättningen.

Den senaste tidens ökning av kobolt har tydligt förbättrat projektets ekonomi och företaget arbetar, enligt Penttilä, aktivt med ett finansieringsalternativ.
 

Annons

Annons

Annons