Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Mines and Technology: ERM tar fram hållbarhetslösningar för gruvan

Irländaren Olan Honell, från brittiska konsultföretaget ERM representerar - hållbarheten- vid årets gruvteknikmässa, Mines and Technology i London.  Foto: Markku Björkman
Irländaren Olan Honell, från brittiska konsultföretaget ERM representerar - hållbarheten- vid årets gruvteknikmässa, Mines and Technology i London. Foto: Markku Björkman
En av de otaliga intervjuer som genomfördes under Mines and Technology. Dessa drog hundratals åskådare i konferensbyggnadens olika lokaler. Foto: Markku Björkman
En av de otaliga intervjuer som genomfördes under Mines and Technology. Dessa drog hundratals åskådare i konferensbyggnadens olika lokaler. Foto: Markku Björkman
Den globala gruvbranschens ledande representanter upplevde många intressanta och upplyftande moment vid årets upplaga av Mines and Technology i London. Foto: Markku Björkman
Den globala gruvbranschens ledande representanter upplevde många intressanta och upplyftande moment vid årets upplaga av Mines and Technology i London. Foto: Markku Björkman
Publicerad av
Markku Björkman - 29 nov 2017

Kostnadsreglering, obalans mellan utbud och efterfrågan, miljöskador, sociala och säkerhetshänsyn är bara några av de problem som gruvindustrin står inför idag.

Irländaren Olan Honell, från brittiska konsultföretaget ERM representerar ”hållbarheten” vid årets gruvteknikmässa, Mines and Technology i London.

- Speciellt inom branscher som gruvindustrin behövs det extra portion åtagande för att kunna stödja socioekonomisk utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generations förmåga att möta sina egna behov. ERM:s verksamhet är hållbarhet. Vi är därför unikt uppställda i syfte att kunna bidra till att lösa komplexa hållbarhetsutmaningar, understryker Olan Honell.

Det handlar alltså om en rad skräddarsydda paketlösningar med hållbarhetsprofil, som ERM säljer till företagen världen över. ERMs hållbarhetsprogram är, enligt Honell, ett övergripande ramverk som stöder företagts långsiktiga affärsstrategi och driver kontinuerlig förbättring.

- Vår hållbarhetspolitik och hållbarhetsstrategi formulerar våra åtaganden om hållbarhet. Företagets Vision and Values ​​uttrycker vår företagsfilosofi om hur vi bedriver verksamhet, medan vår Code of Business Conduct och Ethics utgör grunden för professionella, respektfull och rättvisa affärer i vår dagliga verksamhet, konstaterar Honell.

ERM-stiftelsen har under de senaste 21 åren utbetalat mer än 3 miljoner dollar i bidrag till cirka 250 organisationer på fem kontinenter.

- Vi hjälper kunder, framför allt inom gruvindustrin, med att genomföra hållbara lösningar och skapa hållbara utvecklingsmål.

- Andra viktiga utmaningar ligger centralt kring att komma in i nya marknader, kapitalprojektstöd och hur man i allmänhet arbetar på ett säkert, kompatibelt och hållbart sätt. Dessutom blir det allt viktigare, säger Honell

Det gäller att leverera en ansvarsfull pensionspensionsstrategi och förbättra insynen och företagsrapportering för allt fler intresserade intressenter.

Fusions- och förvärvs- och projektfinansiering: Köparen och leverantörens transaktionsstrategi kan förbättras. 

- Bedömning av överensstämmelse, materialfrågeställning och kvantifiering, finansiell modellering är andra områden där ERM supportar, säger Honell.

Säkerhet är ett ytterligare verksamhetsfält för ERM. Det gäller att förhindra större incidenter och maximera olycksförebyggande åtgärder, med minskad sannolikhet för dödsfall som resultat inklusive förbättrad riskhantering och kontroll.

 

Annons

Annons

Annons