Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 18 2017
Senaste Nytt

Innovativ bergbult från LTU väcker intresse internationellt

 Forskaren Jens Eliassons smarta innovativa bergbult väntas öka säkerheten i gruvor. Foto: LTU
Forskaren Jens Eliassons smarta innovativa bergbult väntas öka säkerheten i gruvor. Foto: LTU
Publicerad av
Simon Matthis - 01 dec 2017

Den smarta bergbulten ThingWave, utvecklad av forskarna Jens Eliasson och Pablo Punal Pereira vid Luleå tekniska universitet, väntas fullt utvecklad bidra till en ökning av säkerheten i gruvor. Gruvföretag runt om i världen visar nu stort intresse för produkten, enligt LTU.

Gruvbultar är långa armeringsjärn som monteras in i gruvor för att stabilisera berget. ThingWave’s övervakningssystem består av en gateway med en liten dator som håller koll på sensorer som monterats på gruvbulten. Sensorerna känner av om bulten töjs, går av eller vibrerar och larmar gateway. Vad som händer i bergbulten kan avläsas av gruvarbetaren i mobiltelefonen eller i mejl och genom att bulten blinkar med rött, grönt eller gult ljus. Gateway skapar även ett eget trådlöst nätverk som den kommunicerar med.

En viktig fördel med ThingWave är att den klarar att hitta nätverk i utmanande miljöer och ”runt hörn”, till exempel i tunnlar och gruvor. En del av nätverket kan då ta över om någon del går sönder och inte klarar att kommunicera.

Thing Wave är korttidstestad i gruvor i Sverige. Nu går forskarna vidare och gör tester under längre tid och hoppas på att utöka testerna till Finland och Chile.

Den smarta bergbulten har vunnit tre prestigefulla pitchtävlingar för nya innovativa produkter. En stor del av finansieringen för att utveckla produkten kommer i form av ”booster funding” från EU:s stora satsning på att utveckla gruvsektorn, EIT RawMaterials, där Luleå tekniska universitet är en koordinator i en av sex noder placerade i olika EU-länder.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon