Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Terrafame får utvinna uran för testverksamhet

Terrafame Ltd. är ett finskt multimetallföretag som producerar nickel och zink genom bioleasing på sin gruva i Sotkamo. I augusti 2015 förvärvade Terrafame affärerna och tillgångarna i Talvivaara Sotkamo Ltd. från sin konkursboende i Sotkamo. Nu har man fått tillstånd att utvinna uran i små mängder. Foto: Terrafame
Terrafame Ltd. är ett finskt multimetallföretag som producerar nickel och zink genom bioleasing på sin gruva i Sotkamo. I augusti 2015 förvärvade Terrafame affärerna och tillgångarna i Talvivaara Sotkamo Ltd. från sin konkursboende i Sotkamo. Nu har man fått tillstånd att utvinna uran i små mängder. Foto: Terrafame
Publicerad av
Markku Björkman - 19 dec 2017

Strålsäkerhetscentralen (STUK) i Finland har beviljat Terrafame Oy, som bedriver gruvdrift i Sotkamo, tillstånd att utvinna uran. Företaget skall utreda kemiska processer den skulle använda i egentliga anläggningen för utvinning av uran. Tillståndet gäller från 13. december till den 30 juni 2018.

Bolaget får utvinna uran i en processlösning som i provverksamheten uppgår till sammanlagt cirka 600 liter. Denna lösning får innehålla högst sex kilogram uran. Den uranlösning som Terrafame producerar får bolaget förvara i ändamålsenliga utrymmen fram till slutet av juni 2023. Enligt STUKs bedömning är den provverksamhet som Terrafame planerar säker med tanke på både personalen och miljön.

STUK konstaterar, att verksamheten uppfyller kraven för provproduktion av uran i enlighet med strålnings- och kärnenergilagen. STUK uppställde villkor för mängden producerad uran, tiden för genomförande av provverksamhet och förvaringstid för uranprodukten. Innan provverksamheten inleds ska Terrafame även komplettera de uppgifter med anknytning till strålskyddsarrangemang och säkerhetsarrangemang som bolaget har levererat till STUK.

För mer omfattande uranproduktion krävs tillstånd av finska regeringen

För omfattande kommersiell uranproduktion behöver Terrafame ett annat tillstånd, beviljat av statsrådet. För detta ändamål lämnade bolaget en ansökan till arbets- och näringsministeriet den 31 oktober och handläggningen är ännu inte klar. STUK gör en säkerhetsbedömning av ansökan.

Källa: STUK

 

 

Annons