Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 09 2018
Senaste Nytt

Undersökning bekräftar omfattande kopparmineraliseringar i Nordnorge

Karta: Boreal Metals
Karta: Boreal Metals
Publicerad av
Simon Matthis - 10 jan 2018

Boreal Metals har nyligen genom en geofysisk undersökning med inducerad polarisering (IP) i  Burfjord i Nordnorge. I ett pressmeddelande heter det att undersökningen ”fastställde kontinuitet i sulfidmineralisering i ett över 3 kilometers segment av potentiell stratigrafi och en djupgående kontinuitet på mer än 100 meter”.

Ett borrprogram har godkänts av företaget för att utvärdera mineraliseringens grad och kontinuitet.

Programmet förväntas genomföras under första halvåret 2018.

Burfjordprojektet består av sex prospekteringslicenser om totalt 5 500 hektar i Kåfjord-kopparbältet nära Alta i Norge.

Annons