Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 09 2018
Senaste Nytt

Keliber: Karleby eller Kaustby möjliga orter för litiumfabrik

I fjol investerades sammanlagt 240 miljoner euro i Finlands gruvor. Det är en klar ökning. Också satsningarna på malmletning ökade klart. Foto: Keliber OY
I fjol investerades sammanlagt 240 miljoner euro i Finlands gruvor. Det är en klar ökning. Också satsningarna på malmletning ökade klart. Foto: Keliber OY
Publicerad av
Markku Björkman - 11 jan 2018

Keliber är ett finländskt gruvföretag som planerar att öppna en litiumgruva i centrala Österbotten. Namnet Keliber kommer från orden "Central Ostrobothnia lithium and beryllium". 

Pertti Lamberg, VD för Keliber, anser att det är viktigt att människor är intresserade och diskuterar möjliga platser för litiumkemianläggningen i centrala Österbotten.

Keliber söker för närvarande efter en plats för en företagets litiumkemianläggning. Möjliga orter kan vara Kaustby, Kalavesi, eller staden Karlebys stora industriområde i Yxspila. Som en del av platsundersökningen har bolaget utarbetat ett miljökonsekvensbedömningsprogram för kemikalieverket i Karleby Industrial Park och lämnat MKB- materialet till Södra Österbottens Centralmyndighet för Transport och Miljö för officiell hantering.

Miljökonsekvensbedömningen (MKB) granskar de olika alternativen för byggandet av kemiska anläggningar och deras effekter. Under MKB-processen kommer nuvarande och framtida miljöeffekter och produktionsaktiviteter i naturen, markområden, berggrunden, i yt- och grundvatten, växtlighet och djur att undersökas.

På samma sätt kommer effekterna på landskap, markanvändning och samhällsstrukturen i området att kontrolleras.

- Vi har ännu inte bestämt platsen för vår framtida kemiska anläggning. Vi började förbereda en miljökonsekvensbeskrivning för en kemisk fabrik som kan lokaliseras inom KIP-området innan vi fattar ett beslut om platsbeslut. Samtidigt vill vi hålla tidtabellen för vårt projekt, säger Pertti Lamberg, VD för Keliber, till nättidningen 24-Uutiset.

Det är meningen att MKB-rapporten ska vara färdig under våren 2018.

MKB-process är viktig för företaget och Lamberg berättar att befolkningen i regionen är aktivt involverad i diskussionen om fabriken och ger feedback om företagets planer.

- Därför kommer Keliber att vara värd för ett offentligt möte i mitten av januari om miljökonsekvensbedömningsprogrammet i företagets Yxpila-kontor i Karleby. 

Yxpila är en hamn, bosättnings- och storindustriområde samt trafikplats för järnväg i Karleby stad. Yxpila är också en havsnära stadsdel väster om Karleby centrum.

Det är alltså fler än VD Lamberg, som väntar att berggrunden börjar tömmas på batterimetallen litium om två år. Förutsättningen är dock att Keliber får ihop 200 miljoner euro.

Källa: 24-Uutiset / Vasabladet

Annons