Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 09 2018
Senaste Nytt

SGU utreder svenskt regelverk mot konfliktmineral

Foto: Mattias Fackel/SGU
Foto: Mattias Fackel/SGU
Publicerad av
Simon Matthis - 12 jan 2018

Inom några år finns en svensk lagstiftning mot så kallade konfliktmineral. Det är konsekvensen av en ny EU-förordning om konfliktmineral som ska börja gälla från och med 2021, med SGU som ansvarig myndighet för det svenska genomförandet.

Konfliktmaterial kan till exempel vara kobolt från Demokratiska republiken Kongo.

EU har i december 2017 beslutat om att införa en ny lagstiftning för att främja ansvarsfulla inköp av konfliktmineral hos importörer, kallad EU:s konfliktmineralförordning. Lagstiftningen syftar till att importörer ska följa de internationella regler som finns från OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) och att importörer gör ansvarsfulla inköp. Tanken är att bryta länken mellan konflikter och illegal brytning av mineral, samt att sätta stopp för missförhållanden vid utnyttjande av lokalbefolkning och brott mot mänskliga rättigheter.

 

Regeringen har utsett SGU som ansvarig myndighet för genomförandet av lagstiftningen om konfliktmineral i Sverige, som ska börja gälla den första januari 2021.

Annons