Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Automatisering leder till säkrare och effektivare gruvtransporter

Publicerad av
Simon Matthis - 15 jan 2018

I ett nytt projekt, lett av Safer Trafiksäkerhetscentrum, ska två förarlösa lastvagnar utvecklas. Lastvagnarna ska ge hög trafiksäkerhet och för gruvverksamheten optimerad användning av fordonen. Infrastrukturen i gruvområdet kommer till viss del att anpassas till fordonen. Det ena av de båda autonoma fordonen kommer att transportera malm från brytningsrummen nere i gruvan upp till ytan. Malmen transporteras därefter från omlastningsplanen vid gruvan till anrikningsverket av det andra fordonet, en förarlös dragvagn med tillhörande släp. Transporterna övervakas via ett trafikledningssystem.

Projektet, som pågår fram till mars 2018, är finansierat av Vinnova och leds av AB Volvo.

Syftet med projektet är att bygga ett säkert och effektivt helautomatiskt transportsystem som har möjlighet att fungera både i trånga utrymmen, som till exempel en gruva, och på allmänna vägar. Materialet från gruvan kommer alltså kunna transporteras utan en förare i fordonet hela vägen från brytningen i gruvan till anrikningsverket. Systemet ska kunna fungera både med och utan stöd från olika infrastruktursystem, såsom GPS, WiFi och 4G. Fördelen med automatiserade fordon inom gruvnäringen är flera, dels blir arbetsmiljön säkrare och dels kan arbetet utföras effektivare.