Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jan, 21 2019
Senaste Nytt

Svenska Vanadin nekas bearbetningskoncession

Foto: Géry Parent/Wikimedia Commons
Foto: Géry Parent/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 22 jan 2018

Bergmästaren har beslutat att avslå Svenska Vanadin AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Bläckmyran K nr 1 i Hudiksvalls kommun. Ansökan, som kom in till Bergsstaten 2015, avser koncessionsmineralerna järn och vanadin.

Skälet till avslaget är att sökanden inte kunnat visa att den kan tillgodogöra sig fyndigheten ekonomiskt. En förutsättning för att bryta fyndigheten är att det finns ett tillgängligt anrikningsverk, och något sådant finns inte och det finns heller inget tillstånd till det.

Bergsstatens beslut kan överklagas till regeringen.

Annons