Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Ovako lanserar digital värmebehandlingsguide

Grafik: Ovako
Grafik: Ovako
Publicerad av
Simon Matthis - 26 jan 2018

Ovako har lanserat Heat Treatment Guide, ett digitalt verktyg för att beräkna de mekaniska egenskaperna hos olika stål efter värmebehandling. Guiden sparar tid och pengar för kunderna genom ett digitalt alternativ till fysiska tester, framhåller Ovako.

– Det är det första digitala verktyget i sitt slag på marknaden som hjälper kunder att förstå hur den kemiska sammansättningen påverkar stålets hårdhet efter härdning och anlöpning. Det användarvänliga verktyget är ett nytt sätt att erbjuda kunderna vår tekniska expertis, säger Göran Nyström, Head of Marketing and Technology, i ett pressmeddelande.

Genom att välja mellan olika stål i Heat Treatment Guide kan användarna förutspå hur egenskaperna hos stål med en specifik sammansättning förändras efter värmebehandling. Användarna kan ändra stålets sammansättning för att testa hur olika legeringsämnen påverkar egenskaperna. Kunderna kan sedan jämföra olika stålsammansättningar i de resulterande diagrammen.

– Den viktigaste informationen som presenteras i Heat Treatment Guide är hårdheten beräknad som en funktion av kylningshastigheten vid härdning. Detta presenteras som ett CCT-diagram och som en Jominykurva. Anlöpningsdiagram visar hur hårdheten och styrkan varierar beroende på anlöpningstemperaturen. En tabell visar även kärnhårdheten hos stänger med diametern 5–500 mm efter kylning i vatten, olja eller luft, säger Joakim Fagerlund som utvecklat Ovako Heat Treatment Guide.

Annons