Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Atlas Copco noterar ökad orderingång

Mats Rahmström, vd och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. Foto: Atlas Copco
Mats Rahmström, vd och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. Foto: Atlas Copco
Publicerad av
Simon Matthis - 26 jan 2018

Atlas Copco rapporterade idag stark ordertillväxt och rörelseresultat. På kort sikt förväntas den sammantagna efterfrågan för Gruppen att kvarstå på nuvarande höga nivå.

– Vårt vinnande lag såg till att vi hade ett starkt slut på ett rekordår, säger Mats Rahmström, vd och koncernchef för Atlas Copco-gruppen.

Orderingången i fjärde kvartalet ökade till drygt 30 miljoner kronor, motsvarande en organisk tillväxt på 14 procent. Intäkterna var MSEK 30 865, och rörelsemarginalen var 20.2 procent. Orderingången växte för samtliga fem affärsområden och i alla större geografiska regioner. Vakuumteknik rapporterade den starkaste ordertillväxten, 29 procennt, drivet av robust efterfrågan från samtliga kundsegment, till exempel halvledar- och tillverkningsindustrierna samt laboratorium. 

Innovativa produkter som lanserades förra kvartalet inkluderar en stor oljefri centrifugalkompressor för enkelt förebyggande underhåll, robusta oljefria scrollvakuumpumpar med låg ljudnivå, trådlösa hylsställ som stödjer processer för felfri produktion i monteringsapplikationer, en gruvtruck med hög kapacitet som är redo för automation, och lätta och kompakta portabla kompressorer.

Under kvartalet aviserade Atlas Copco förvärven av en fransk uthyrningsverksamhet inom ångpannor, en amerikansk gruvutrustningsdistributör, en sydafrikansk tillverkare av gruvprospekteringsutrustning och en australiensisk bergborrspecialist.

Annons