Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

 Alfa Lavals orderingång ökade med 16 procent

Foto: Alfa Laval
Foto: Alfa Laval
Publicerad av
Simon Matthis - 30 jan 2018

Alfa Laval har släppt sitt årsbokslut för 2017 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet. Tom Erixon, vd och koncernchef, kommenterar rapporten:

– För Alfa Laval har 2017 varit ett år som präglats av en bred konjunkturuppgång och en stabil ökning av efterfrågan inom de flesta sektorer. Även det fjärde kvartalet kännetecknades av den positiva utvecklingen och resulterade i en sekventiell orderingångsökning på 16 procent, vilket var något högre än förväntat.

- Kontrakteringen av nya fartyg hos varven steg med cirka 50 procent jämfört med 2016.  Detta fick en betydande effekt på orderingången inom Marine-divisionen under året liksom i det fjärde kvartalet, då det rapporterades en sekventiell uppgång på 27 procent.

Bäst gick det för Pumping Systems, som hade mycket korta ledtider från kontraktering vid varven till det att ordern bokades i Alfa Laval. Inom Food & Water-divisionen fortsatte den positiva trenden som setts under året och orderingången växte med 6 procent sekventiellt i det fjärde kvartalet. För helåret var uppgången något större.

Tydliga förbättringar av projektgenomförande och ökad produktivitet resulterade i en förbättrad rörelsemarginal. Inom Energy-divisionen noterades tecken på en ökad aktivitet i marknaden i spåren av ett högre oljepris och orderingången växte för helåret. Sekventiellt ökade den med 11 procent, med understöd av stora order.

Annons