Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Satelliter ska spåra oupptäckta litiumfyndigheter

Satellitbild över Cornwall, England. Foto: ESA
Satellitbild över Cornwall, England. Foto: ESA
Publicerad av
Simon Matthis - 31 jan 2018

Med hjälp av satelliter ska oupptäckta litiumfyndigheter i Cornwall i södra England spåras. Ett konsortium bestående av 11 organisationer stött av Storbritanniens regering har dragit igång ett forskningsprojekt som går ut att på satellitbilder över vegetation och mineraler på marken försöka identifiera litiums ”fingeravtryck”. I kombination med geologiska data vill man skapa ”prospekteringskartor” som kan möjliggöra identifiering av indikatorer i geologiska strukturer, som kan innehålla litium i vatten djupt under markytan.

– Vi tror att de tekniker som utvecklats i denna studie kommer att visa sig vara av stort intresse för gruvindustrin globalt sett med tanke på den växande betydelsen av jordobservationstekniker som ”diskreta” (”unobstrusive”) prospekteringsverktyg världen över, säger Jeremy Wrathall, vd och grundar för Cornish Litium, ett av företagen som deltar i projektet Satellite Application Catapult.