Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

 SSAB, LKAB och Vattenfall planerar bygga pilot för fossilfritt stål

Publicerad av
Simon Matthis - 01 feb 2018

SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls förstudie ger grönt ljus för initiativet fossilfritt stål, HYBRIT.  Planering och projektering beräknas kosta 20 miljoner kronor och i dagarna blev det klart att Energimyndigheten kommer att delfinansiera projektet. Initiativet sägs kunna minska Sveriges koldioxidutsläpp med tio procent.

Pilotanläggningen kommer att ligga i Luleå och Malmfälten.

Målet med projektet är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning framme tidigast 2035. I förstudien görs beräkningar på genomförbarhet och möjligheten att kunna kommersialisera ett fossilfritt stål på sikt.

Efter 2024 övergår initiativet i en demonstrationsfas 2025-2035.

Från Energimyndighetens sida är projektet det första i regeringens långsiktiga satsning Industriklivet. 

Industriklivet omfattar totalt 300 miljoner kronor per år och pågår mellan 2018-2040. Industriklivet innebär att staten delar risken med företagen för att den önskade utvecklingen ska ske. Stödets storlek och långsiktighet ger industrin goda möjligheter att ta de nödvändiga tekniksprången och satsa på de idag oftast oprövade teknikerna i demo- och pilotskala. Den teknikomställning som är nödvändig för att nå klimatmål kommer att stärka de företag som är först ut.

 

Annons