Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 16 2018
Senaste Nytt

Bulten redovisar stark orderingång

Foto: Bulten
Foto: Bulten
Publicerad av
Simon Matthis - 12 feb 2018

Bultens kvartalsrapport för fjärde kvartalet och årsrapport visar på fortsatt stark orderingång och tillväxt. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 740 miljoner kronor, en ökning med 9,8 procent jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättningen för hela 2017 uppgick till 2 856 miljoner, vilket är  en ökning med 6,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Tommy Andersson, VD och koncernchef, kommenterar rapporten:

”Bulten har nu gått in i en ny tillväxtfas med både ökad nettoomsättning under kvartalet om 9,8 procent och fortsatt stark orderingång om 12,8 procent, båda jämfört med samma period föregående år. Tillväxten kommer från successivt ökade volymer efter modellskifte samt att leveranser till ett tidigare kommunicerat betydande kontrakt om 20 miljoner euro årligen nu har startat. En god generell efterfrågan på personbilar i Europa har också haft en positiv påverkan.

Bultens rörelsemarginal uppgick till 7,5 procent under kvartalet, något hjälpt av valutaeffekter men motsvarande negativt påverkad av ökade världsmarknadspriser på stål och övriga metaller. Vi överträffade därmed vårt finansiella rörelsemarginalmål och stärkte vår lönsamhet på både kvartals- och årsbasis samt med bra utväxling på vinst per aktie.

Bultens finansiella position är fortsatt stark. För att möta den ökade efterfrågan på våra produkter och den volymuppgång som redan tecknade kontrakt innebär, har vi under 2017 beslutat om investeringar i ny kapacitet. Vår planerade kompletterande anläggning för produktion och distribution av fästelement i Polen väntas stå klar under 2019 och kommer att bli en av Europas främsta fästelementsanläggningar.

Med tidigare tecknade kontrakt till ett årligt värde om drygt en halv miljard kronor med förväntad full produktionstakt år 2020, planerade kapacitetsinvesteringar samt med en stark finansiell position är Bulten redo för den nya tillväxtfasen. Vi bedömer dessutom att vi har fortsatt goda förutsättningar att vinna nya affärer.”

Annons