Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jan, 21 2019
Senaste Nytt

Pumptillverkaren Sulzer satsar på digitalisering

Sulzer Finland välkomnar det faktum att oljepriset stiger igen med tanke på att företaget tillverkar pumpar och processutrustning för olje- och gasindustrin. Foto. Markku Björkman
Sulzer Finland välkomnar det faktum att oljepriset stiger igen med tanke på att företaget tillverkar pumpar och processutrustning för olje- och gasindustrin. Foto. Markku Björkman
- Våra fullskaliga testanläggningar ger oss möjlighet att öka hydraulisk prestanda och utveckla unika applikationer, förklarade företagets affärschef, Reijo Vesala
- Våra fullskaliga testanläggningar ger oss möjlighet att öka hydraulisk prestanda och utveckla unika applikationer, förklarade företagets affärschef, Reijo Vesala
Publicerad av
Markku Björkman - 13 feb 2018

Den globala ekonomin ökar tempot, vilket är fundamentalt gynnsamt för industriföretag som Sulzers. Det gäller även koncernens finländska dotterbolag i Karhula.

Sulzer välkomnar också det faktum att oljepriset stiger igen eftersom företaget tillverkar pumpar och processutrustning för olje- och gasindustrin.

Även indexmarknaden sätter nya rekord. Sulzers värdepapper noteras dock fortfarande cirka 20 procent lägre än 2013.

Senaste årens omstrukturering bidrar till den lägre marginaler, men affärsområdet New Applicator Systems ger ytterligare tillväxt och gör företaget mindre beroende av ekonomin.

Som ett led i global industriell digitalisering inledde även Sulzer Pumps Finland Oy, nyligen ett nära samarbete med CollaXion Oy.

- Sulzer Pumps Finland Oy hade lagt märke till en stigande tendens när det gäller digitalisering av olika affärstransaktioner, förfining av datakvalitén och -hastigheten för datatransaktioner samt samarbete inom ett brett nätverk av företag som är viktiga för Sulzers verksamhet, säger Pekka Salmi, chef för CSS:s verksamhet i Finland.

CollaXion-plattformen förbättrar de ovannämnda utvecklingsmålen och Sulzer Pumps Finland Oy kommer att delta i utvecklingen av plattformen med CollaXion Oy.

Under besöket nyligen vid Sulzer Finlands pumpfabrik i Karhula berättade företagets affärschef, Reijo Vesala att företaget är världsledande inom pumpning, blandnings- och mixingsteknik.

- Vi gör även pumpanordningar och andra komponenter för pappers-, pappers- och kartongindustrin. Våra fullskaliga testanläggningar ger oss möjlighet att öka hydraulisk prestanda och utveckla unika applikationer. Vi har erfarenhet av att hantera en mångfald av processvätskor och applicera dessa för olika miljöer, berättade Vesala.

Enligt honom baseras företagets kärnkompetenser på långsiktiga partnerskapsprogram med nyckelkunder och forskningsinstitut.

- Vi eftersträvar ständigt nya lösningar för kundernas framtida applikationer, inklusive energieffektiva produkter med låga livscykelkostnader och skonsamma miljöfotavtryck. Vi genomför regelbundna mätningar och energirevisioner som kan maximera prestandan och pålitligheten av kundernas förefintliga och planerade processer. Vi erbjuder även kvalificerade servicetjänster även dag och natt för hela produktlivscykeln, förklarade Vesala.

Gjuteriet som gjorde sig självständigt

2016 sålde Sulzer Pumps Finland sitt gjuteri i Karhula, ”björnbo” på svenska. Sedan dess har det gått uppåt för det nya gjuteriet, som fick överta ortens namn.

- Ifjol hade vi redan 10 miljoner i nettoomsättning. Under den tidigare ägaren Sulzer var produktionsvolymen visserligen dubbelt så hög, men gjuteriet producerade då en stor förlust, sade Pekka Kemppainen, VD för Karhula Gjuteri.

Han köpte Karhula-gjuteriet av Sulzer tillsammans med sina partners Ilkka Hakala och Jyrki Laitinen.

Sulzer hade kommit fram till slutsatsen att gjuteriet med dess orimliga volym inte kunde bli lönsamt. 

De ansåg sig kunna köpa materialet från globala tillverkare. Paradoxalt nog fortsätter tidigare ägaren Sulzer att vara Karhula- gjuteriets största kund.

Gjuteriet har också fått nya kunder. En del av leveranserna exporteras till Ryssland, till exempel där oligarkerna vill ha högkvalitativa komponenter, som de inte kan hitta på närmare håll.

 

Annons