Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Terrafame vill påbörja utvinningen av uran

Terrafame Group Ltd. tillkännagav den 9 januari 2018 vid ett vattenseminarium som organiserades av Uleåborgs universitet att koncernen  kommer att lansera två nya forskningsprojekt under 2018 finansierade av Europeiska kommissionen med en total budget på 17 miljoner euro.  Foto: Terrafame OY
Terrafame Group Ltd. tillkännagav den 9 januari 2018 vid ett vattenseminarium som organiserades av Uleåborgs universitet att koncernen kommer att lansera två nya forskningsprojekt under 2018 finansierade av Europeiska kommissionen med en total budget på 17 miljoner euro. Foto: Terrafame OY
Publicerad av
Markku Björkman - 20 feb 2018

Finländska gruvföretaget Terrafame Oy inlämnade till landets Arbets- och näringslivsministerium den 31 oktober 2017 en ansökan, som var riktad till regeringen om tillstånd för gruv- och malmanrikningsverksamhet enligt kärnenergilagen.

Terrafames avsikt är att slutföra byggandet av den anläggning för utvinning av uran som finns i Talvivaaras gruvområdet och att få använda den för uranproduktion under gruvans drifttid. Bolaget har som mål att påbörja utvinningen av uran under 2019.

Näringslivsministeriet kommer följaktligen att organisera möten i Sotkamo och Kajana för allmänheten i anslutning till Terrafames projekt för utvinning av uran.

Syftet med de i kärnenergilagen avsedda mötena för allmänheten, som är öppna för alla, är att säkerställa att alla som önskar få information om projektet och tillståndsförfarandet i samband med det har tillfälle till det samt möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter till kontaktmyndigheten arbets- och näringsministeriet samt till andra myndigheter (NTM-centralen i Kajanaland och Strålsäkerhetscentralen STUK) och bolaget.

Arbets- och näringsministeriet har publicerat kungörelser om Terrafames projekt för utvinning av uran i regionala tidningar den 6 november 2017 och den 18 januari 2018.

Källa: Finlands Näringslivsministerium