Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Botnia Exploration får förlängt undersökningstillstånd av Stenberget 3

Karta: Botnia Exploration
Karta: Botnia Exploration
Publicerad av
Simon Matthis - 23 feb 2018

Botnia Explorations ansökan om förlängning med 5 år av undersökningstillståndet Stenberget nr 3 har beviljats av bergmästaren och giltighetstiden är nu till och med den 21 november 2022. Detta innebär att Botnia Exploration nu fullt ut kan fokusera på uppstartsarbetet mot en lönsam guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken och samtidigt prospektera vidare i närliggande fyndigheter med ambitionen att utveckla ytterligare bearbetningskoncessioner i Vindelgransele.

- Detta är ett väldigt glädjande beslut då Stenberget nr 3 är vårt mest intressanta undersökningstillstånd med flertalet spännande fyndigheter som Fäbodliden A, Fäbodliden B, Fäbodliden C och Middagsberget. Stenberget nr 3 omsluter vår bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 så det innebär att vi nu kan planera in undersökningsarbeten för att försöka påvisa att Fäbodtjärn kan utöka sina mineraltillgångar av guld, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration, i ett pressmeddelande.

Enligt minerallagen kan ett undersökningstillstånd som varit gällande i tio år, som Stenberget nr 3, förlängas med sammanlagt högst fem år om vidare undersökningar sannolikt kommer att leda till att bearbetningskoncession meddelas. Bergmästaren bedömer med hänsyn till den geologiska potentialen och Botnia Explorations prospekteringsresultat i området att med vidare undersökningar i området kan det sannolikt leda till att bearbetningskoncession kan meddelas.

- Vi tog för ett par veckor sedan beslutet att återkalla vår överklagan av Granselliden nr 3 med motiveringen att prioritera guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken och de guldfyndigheter som ligger i anslutning till dessa. Därför känns det extra skönt att vi nu fått denna förlängning av Stenberget nr 3. Nu är alla viktiga tillstånd på plats och vi kan därmed sätta full fart för att öka våra guldtillgångar i området med fokus på att utveckla ytterligare bearbetningskoncessioner utöver Fäbodtjärn och Vargbäcken, avslutar Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.